Visie

visie

 

  1. De LOVAH wil een belangenbehartiger en vertegenwoordiger zijn van alle AIOS huisartsgeneeskunde.
  2. De LOVAH wil inspraak hebben en een actieve bijdrage leveren aan de continue verbetering van de huisartsopleiding in Nederland.
  3. De LOVAH wil een verbinder zijn van AIOS huisartsgeneeskunde door het organiseren van interessante en leuke activiteiten.
  4. De LOVAH wil kennisverbreding van AIOS stimuleren, zowel op medisch, internationaal, politiek als wetenschappelijk vlak.
  5. De LOVAH wil AIOS informeren over relevante zaken omtrent de huisartsopleiding en het huisartsenvak.
  6. De LOVAH wil een platform bieden voor het opdoen van organisatorische en/of bestuurlijke ervaring.
  7. De LOVAH wil een betrokken en toegankelijke organisatie zijn, zowel naar aios als partnerorganisaties. 

 

 

Laatst gewijzigd: 30 juli 2019