Bestuursleden WES (Werkgroep Europese Samenwerkingen)

Fleur Steenborg – Voorzitter.

Internationale gezondheidszorg en de Nederlandse huisartsgeneeskunde hebben mijn passie en daarom ben ik zeer gemotiveerd om mij in te zetten voor de Werkgroep Europese Samenwerking. Vooral het gebied van samenwerking en het leren van elkaar vind ik een groot goed. De Nederlandse huisartsenzorg behoort mijns inziens tot de beste van de wereld. Hoe gaaf is het om dit te laten zien aan bevlogen huisartsen en huisartsen i.o. uit het buitenland via de verschillende uitwisselingen en congressen en hoe mooi is het om ons eigen systeem te kunnen bekijken vanuit een internationaal perspectief. Nieuwsgierig zijn naar andere culturen, mensen en het kijken over landsgrenzen horen daar zeker bij en daarom hoop ik andere mensen, vanuit mijn functie binnen de WES, net zo enthousiast te krijgen voor alle mooie activiteiten van de WES.

Carla Rohde – Secretaris

Mijn reislust heeft al vroeg in mijn studie mijn interesse in de internationale gezondheidszorg aangewakkerd. Wat mij betreft zijn buitenlandervaringen de beste manier om niet enkel kennis te maken met andere culturen en jezelf uit te dagen, maar ook om met een nieuwe blik naar ‘onze zorg’ te kijken bij thuiskomst. Ik denk dat we over de landsgrenzen heen een boel van elkaar kunnen leren, en hier uiteindelijk allemaal betere artsen van worden. Hoe gaaf dat de WES de mogelijkheid biedt om de blik te verbreden, ik hoop jullie ook enthousiast te krijgen voor een van onze activiteiten!

Dieke van der Windt – Penningmeester

Als arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT) werd ik overal mee geconfronteerd; handtekeningen die ik opeens moest zetten om aankopen voor het ziekenhuis te accorderen, een gesprek met een lokale politicus, het openingsgebed van een belangrijke bijeenkomst, maar vooral dat ik terug naar de basis geneeskunde moest met prioriteiten stellen, geen diagnostiek en dat veel patiënten hun behandeling niet konden betalen of zouden kunnen volhouden. Tijdens de corona pandemie werd extra duidelijk dat iedereen zijn eigen ‘problemen’ ervaart en begrip kunnen hebben voor dit multidimensionale aspect is extra belangrijk. Arbeidsmigranten, reizigers en asielzoekers zijn niet meer weg te denken uit onze dagelijkse praktijk. En hier zal internationale uitwisseling van ervaringen en interculturele communicatie en interpretatie extra belangrijk zijn voor diversiteit, maar vooral ook voor inclusie. Gezondheid is een recht voor iedereen. Hiervoor is de WES een mooie opening met congressen en uitwisselingen. Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiële controle, maar heb goede mede werkgroepleden om gezellige en inspirerende activiteiten neer te zetten.

Pieter-Jan Van Balen – PR

Door de steeds verbeterende mobiliteit hebben wij meer mogelijkheden om verre reizen te ondernemen, andere culturen op te snuiven of zelfs te emigreren. Met mijn werk als expeditiearts probeer ik dit voor mensen te creëren zodat zij dit allemaal op een veilige manier doen, met voldoende kennis en begeleiding dit zowel voor, tijdens als na. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook en merken we steeds meer internationale invloeden in ons dagdagelijkse leven. Daarom is het nog belangrijker dat wij op de hoogte blijven van gebeurtenissen rondom ons en in de wereld. Hierdoor kunnen we handelen gebaseerd op doorgemaakte ervaringen en eigen culturen van de patiënt zodat immigranten zich ook hier welkom en geholpen voelen.

Rachel Bruls – PR

Tijdens mijn geneeskunde studie ontdekte ik dankzij uitwisselingen en internationale projecten hoe ontzettend leerzaam en leuk het is om met mensen uit andere landen en culturen samen te werken. Dat heeft mij een rijker mens en betere dokter gemaakt. Ik vond het zo boeiend om met een andere blik naar gezondheid te kijken, dat ik een studie Global Health ben gaan volgen. Hier kon ik nog meer leren over de invloed van geschiedenis, economie, politiek én cultuur op gezondheid. Ik denk dat we allemaal betere (huis)artsen worden als we breed naar gezondheid blijven kijken, en dat contact met mensen uit andere landen en culturen hier heel veel aan bijdraagt. De activiteiten van de WES kunnen hier een mooie rol vervullen, dus dat is waarom ik bij de WES zit.

Maarten Seesing – Commissie lid

Tijdens en na mijn studie heb ik altijd geprobeerd om zoveel als mogelijk in het buitenland te werken. Zo heb ik zowel in Zuid-Afrika, Bosnië als de Verenigde Staten mogen werken en in nog veel meer landen congressen kunnen volgen. Daarnaast steek ik ook graag in mijn vrije tijd de grens over. Wanneer je in het buitenland (aan het werk) bent sta je bijna elke dag wel een keer versteld! Dit maakt het (samen)werken met het buitenland niet alleen erg leuk, maar ook super interessant! Door goede internationale banden te smeden kan je elkaar versterken, van elkaar leren en uiteindelijk verbetering bewerkstelligen voor een grote groep. Als lid van de WES hoop ik de al bestaande samenwerkingen nog verder te versterken en er natuurlijk voor de zorgen dat alle huisartsen in opleiding hier maximaal van kunnen genieten!

Rosan Broers – Commissie lid

Niets is zo leuk als het leren kennen van nieuwe mensen met hun verschillende culturen. Of dit nu in de spreekkamer is of tijdens een verre reis. Iets waar je niet alleen als persoon van leert, maar ook als arts. Daarom heb ik meteen voor een bestuursfunctie bij de WES gesolliciteerd toen ik met de huisartsopleiding begon. Om mijn eigen horizon binnen de internationale gezondheidszorg te verbreden én die van jullie! Door het organiseren van symposia, uitwisselingen en internationale congressen hoop ik hier een steentje aan bij te kunnen dragen.

Kerime Dursun – Commissie lid

Hey ik ben Kerime en ik doe de Huisartsen opleiding in Rotterdam. Ik ben locaal betrokken bij de Lovah als penningmeester van de activiteitencommissie Rotterdam en landelijk bij de WES als commissielid WONCA congres en WES congres. Diversiteit en internationale interactie is een verrijking voor ons vak. Door middel van internationale uitwisselingen en congressen hoop ik daar  aan bij te dragen. Hopelijk kom ik vele van jullie tegen op onze evenementen zodat we samen kunnen groeien als toekomstige Huisartsen!

Abigaël Bouwman –Exchange coördinator

In een wereld waarin de afstanden korter worden vind je ook een grotere diversiteit van mensen in de spreekkamer. Het is daarom altijd leuk en belangrijk om over je eigen landsgrenzen heen te kijken in de keuken van de gezondheidszorg. Laat je inspireren! Verdiep je in de mogelijkheden die de WES hierin biedt en verrijk jezelf met een mooie ervaring.