Werkgroep
 

Wetenschap

De Lovah Werkgroep Wetenschap streeft naar duurzame interesse in de wetenschap en uitvoering van wetenschap binnen de huisartsgeneeskunde als arts in opleiding tot specialist (aios), arts in opleiding tot onderzoeker (aioto) en later als huisarts. We proberen de interesse in wetenschap door aios en aioto’s van de huisartsopleiding te behouden door onder andere een wetenschapsdag te organiseren en de Kees Esser Academiseringsprijs. Het onderhouden van een netwerk voor aios en aioto’s van de huisartsopleiding met interesse in wetenschap doen we middels het organiseren van de aiotodag en het verspreiden van een nieuwsbrief. Ook behartigen wij belangen binnen huisartsopleiding en Lovah NL van aios huisartsgeneeskunde die wetenschappelijk activiteiten ondernemen, in het bijzonder aioto’s tijdens het uitvoeren van hun promotietraject.

We zijn een erg enthousiaste club (ex-) promovendi vanuit verschillende opleidingsinstituten binnen Nederland. We hebben ongeveer een keer in de anderhalve maand een gezamenlijke vergadering waarin allerlei verschillende zaken besproken worden. We zijn vrijwel continu op zoek naar nieuwe leden, omdat er veel activiteiten te organiseren en te regelen zijn. We hebben als werkgroep contact met diverse instanties, variërend van de huisartsopleidingen tot en met het NHG. Op deze manier zijn we ook een dynamische werkgroep met een breed scala aan mogelijkheden. Er is dus veel te doen naar ieders interesse. Mocht je interesse hebben in onze werkgroep en/of wetenschap nodigen we je van harte uit om ons te mailen.

Activiteiten

De Werkgroep Wetenschap (bestaande uit aios en aioto’s) verzorgt verschillende activiteiten door het jaar heen. Vaste onderdelen zijn:
- De aiotodag
- De wetenschapsdag
- De Kees Esser Academiseringsprijs

Commissieleden

Lotte Firet, voorzitter,  Nijmegen
Carlijn Vermeer, secretaris, Utrecht
Lex Groot, penningmeester,  Amsterdam
Hà Ngo, PR, Amsterdam
Abdullah Khawar, algemeen lid, Amsterdam
Lena Raaijmakers, algemeen lid, Nijmegen
Floyd van de Graaf, afvaardiging landelijk bestuur, Utrecht

Kees Esser Academiseringsprijs

 

De SBOH stelt jaarlijks een geldbedrag ter waarde van 2.500,- euro ter beschikking voor de ‘Kees Esser Academiseringsprijs’. Deze prijs is bedoeld voor het beste wetenschappelijke artikel geschreven door een aios huisartsgeneeskunde. Ben je aios en heb je sinds het vorige Lovah congres een artikel gepubliceerd (of is deze geaccepteerd voor publicatie), dan kun je in aanmerking komen voor deze prijs!

Voor 2023-2024 valt de deadline voor indiening op 1 februari 2024. Dien een artikel in via wetenschap@lovah.nl. 

 

Uitreiking en selectie

De Kees Esser Academiseringsprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het Lovah congres.
Een jury zal de ingezonden artikelen op meerdere punten beoordelen, waaronder huisartsgeneeskundige relevantie, maatschappelijke impact, originaliteit, methodologische kwaliteit en (in mindere mate) impactfactor.

 

De regels op een rijtje

Een publicatie komt in aanmerking als deze voldoet aan de volgende criteria:

 • De eerste auteur op het artikel is of was aios huisartsgeneeskunde – in dienst van de SBOH – ten tijde van acceptatie van het artikel. Dit betekent dus dat een artikel dat is geaccepteerd kort na het beëindigen van de opleiding – en dus na beëindiging van het contract met de SBOH – niet in aanmerking komt. Aioto’s die nog niet gestart zijn met de opleiding maar al wel officieel als aioto in dienst zijn bij de SBOH komen wel in aanmerking.
 • Het artikel is een publicatie in een wetenschappelijk, geindexeerd (inter)nationaal peer-reviewed tijdschrift en beschrijft een review of een origineel onderzoek.
 • Het artikel is geaccepteerd in de periode tussen het voorgaande en het komende LOVAH congres.
 • Er mag maximaal 1 artikel per persoon worden ingestuurd.
 • De helft van het prijzengeld moet worden besteed aan onderzoek of opleiding, de andere helft mag vrij worden besteed.

Huisarts & Wetenschap


Het tijdschrift Huisarts en Wetenschap heeft een rubriek “Nieuw Onderzoek” waarin elke maand een aioto (of aios) iets over zijn/haar onderzoek vertelt.


In deze rubriek krijg je de gelegenheid de lezers van H&W (95% van alle huisartsen in Nederland) informatie over de achtergrond van je promotieonderzoek te geven. Het doel van deze rubriek is het overbruggen van de afstand tussen het onderzoek in de eerste lijn en de dagelijkse praktijk van de huisarts. De onderzoeker krijgt de kans zich te focussen op één onderwerp, en tracht de rationale van zijn/haar onderzoek te delen met alle huisartsen.

Praktisch gezien gaat het om een (mini) review (300 woorden) waarin je kort een overzicht geeft van de literatuur die geleid heeft tot jouw onderzoeksvraag. Het gaat nog níet om de resultaten van je onderzoek. Het is een mooie gelegenheid om in het eerste gedeelte van je onderzoekstraject, als de resultaten nog op zich laten wachten, je onderzoek aan de Nederlandse huisarts te presenteren.

Met “onze” rubriek Nieuw Onderzoek kunnen we onze aanstaande collega’s op de hoogte brengen van de onderzoeksvragen waar wij ons mee bezig houden en het huisartsgeneeskundig onderzoek promoten!

Huisarts & Wetenschap is doorlopend op zoek naar aioto’s (of aios) die een “Nieuw Onderzoek” stukje willen schrijven. Lijkt jou dit iets? Stuur dan een email naar Hà Ngo (wetenschap.communicatie@lovah.nl) en meld je aan om een stukje te schrijven. De termijn kan in overleg.

Alle huisartsopleidingen in Nederland bieden de mogelijkheid tot een aioto-traject aan. Door op de naam van de stad te klikken kom je op de eigen website van het opleidingsinstituut met informatie over het aioto-traject.

Informatie AIOTO-traject

De afkorting aioto staat voor ‘Arts In Opleiding tot Onderzoeker’. Een aioto is een arts die zijn of haar opleiding tot huisarts combineert met een promotieonderzoek. Beide onderdelen duren gemiddeld drie jaar.

Op deze website is meer informatie te vinden voor zowel toekomstige als huidige aioto’s. Als nieuwe aioto kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief, waarmee de Werkgroep Wetenschap je op de hoogte houdt van actueel nieuws en mogelijkheden en regelgeving rondom het aioto-traject.

Voor meer informatie of tips kun je mailen naar wetenschap@lovah.nl.

Over het aioto-traject

Waarom zou ik aioto worden? Hoe ziet het aioto-traject eruit? Door wie wordt een aioto begeleid? Krijgt een aioto voor het onderzoeksdeel ook salaris?

De meerwaarde van het aioto-traject
Recent heeft het Nivel een rapport uitgebracht over de impact van het aioto-traject op de academisering van de huisartsgeneeskunde. 
Klik hier om het rapport in te zien. 

Regelgeving

Een officieel aioto-traject maakt het mogelijk de huisartsopleiding te combineren met wetenschappelijk (promotie)onderzoek. De duur van de opleiding kan bij deze combinatie worden verlengd tot maximaal zes jaar en zes maanden.
Lezen ›

Informatie per opleidingsinstituut

Alle huisartsopleidingen in Nederland bieden de mogelijkheid tot een aioto-traject aan. Hier vind je per opleidingsinstituut een link naar de eigen website met informatie en een contactpersoon.
Lezen ›

Vacatures

Hieronder staan vacatures waar momenteel een aioto voor gezocht wordt of vacatures die interessant kunnen zijn voor oud-AIOTO’s of reeds gepromoveerde AIOS.

 • Kijk eens tussen de vacatures voor aioto-plekken op de website van huisartsopleiding.
   
 • Vacature algemeen lid Werkgroep Wetenschap. Bij interesse, neem contact op met ons via: wetenschap@lovah.nl.
   
 • De NHG heeft ook regelmatig vacatures voor een wetenschappelijk medewerker bij de verschillende onderdelen van het NHG. Deze kun je hier vinden. 

contact

Email: wetenschap@lovah.nl
Email: aiotho@lovah.nl

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.