Politiek en Maatschappij

Organisatie

De Werkgroep Politiek en Maatschappij (WPM) van de LOVAH bestaat uit huisartsen in opleiding, die naast patiëntenzorg warmlopen voor politiek-maatschappelijke vraagstukken.

Als huisarts sta je letterlijk midden in de maatschappij en loop je geregeld tegen barrières aan waar je zelf als individu misschien weinig invloed, maar wel een mening over hebt. Denk aan de kosten van de zorg, de macht van de zorgverzekeraars, de alsmaar oplopende werkdruk, het dreigende tekort aan huisartsen, en ga zo maar door.

Visie

De werkgroep wil enerzijds het geluid van huisartsen (in opleiding) in de maatschappij laten horen, maar anderzijds ook de AIOS zelf uitdagen om over maatschappelijke kwesties na te denken en zich te mengen in het publieke debat.

Dit doen wij door het schrijven van artikelen (op Facebook, of bijvoorbeeld in het LOVAH magazine), maar ook door aan te schuiven bij groepen waar deze discussies gevoerd worden. Zo zijn we bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de LHV ledenraad. Daarnaast organiseren we jaarlijks het debat op het LOVAH congres. Naast deze standaard activiteiten zijn er genoeg losse projecten waar we warm voor lopen en die we organiseren. Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten en waar we ons de afgelopen tijd mee bezig hebben gehouden:

  • Debat bij LOVAH congres over de griepprik (2015), voedingsadviezen in de huisartspraktijk (2016), marktwerking de zorg (2017), medische aansprakelijkheid (2018)
  • Participeren in de LHV klankbordgroepen m.b.t. ANW-zorg en ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’
  • Summerschool 2018: Financiering en vernieuwing in de huisartspraktijk
  • Werkbezoek Den Haag (Tweede Kamer): op de planning voor najaar 2018

De WPM daagt iedere aios uit zijn eigen toekomst vorm te geven door mee te doen aan het publieke debat. Alleen door ons hier als beroepsgroep actief in te mengen kunnen wij deze beïnvloeden en zo werken aan een zorgsysteem wat het beste is voor de hele maatschappij.

Voel jij je ook geroepen actief de discussie te beïnvloeden? Meld je dan aan bij de WPM door ons te mailen. Uiteraard is het ook mogelijk om een keer vrijblijvend een vergadering bij te wonen. Wees welkom!