Werkgroep
 

Onderwijs

De Lovah landelijke werkgroep onderwijs (WO) is de schakel tussen de landelijke huisartsopleiding en de individuele aios. De WO is in 2008 opgericht n.a.v. het speerpunt “onderwijs in ontwikkeling” uit het beleidsplan. Wij zetten ons in voor behoud en verbetering van goed onderwijs, waarbij wij op landelijk niveau feedback verzamelen en input geven aan de Huisartsenopleiding Nederland en de individuele instituten. 

Commissieleden

Floyd van de Graaf, voorzitter
Desirée Warmerdam, secretaris
Kenny Boudewijns, penningmeester
Elske Princen, commissielid
Daniel van der Veen, commissielid

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden die onze commissie willen komen versterken. Interesse? Meld je aan!

Wat we doen

We willen het aanspreekpunt zijn voor en de schakel zijn tussen de regionale onderwijscommissies om van elkaar te leren en te inspireren. Daarnaast willen we het aanspreekpunt zijn voor Huisartsopleiding Nederland en een actieve bijdrage leveren in het ontwikkelen en continu verbeteren van de huisartsopleiding.

Als landelijke werkgroep onderwijs houden wij ons bezig met inhoudelijke verbeteringen van het onderwijs. Zo zijn we het afgelopen jaar betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe Landelijke Opleidingsplan (LOP), zijn we betrokken bij verbeteringen aan Scorion en kijken we of we samenwerkingen aan kunnen gaan voor interessante cursussen/workshops en natuurlijk nog veel meer. 

Activiteiten en vergaderingen

We vergaderen ongeveer één keer per maand met aios van zoveel mogelijk verschillende opleidingsinstituten en met een bestuurslid van de Lovah. We hebben korte lijnen met de regionale onderwijscommissies, Huisartsopleiding Nederland en de SBOH.

Wij houden ons bezig met zowel actuele zaken als ontwikkelingen op lange termijn. Naast hiernaast genoemde activiteiten, houden we ons bezig met de centrale sollicitatie- en plaatsingsprocedure, de STARTclass, interprofessioneel opleiden en toetsing (waaronder evaluatie LHK).

Recente successen

Wij hebben samen met Huisartsopleiding Nederland, Schola Medica, LHV, LHOV, NHG en de SBOH op verzoek van vele aios geholpen om praktijkmanagementonderwijs op te zetten. Zie ook dit recente nieuwsbericht hierover.

Ook zijn wij blij met (onze betrokkenheid bij) het nieuwe Landelijke Opleidingsplan (LOP). Lees hierover meer in dit nieuwsbericht. 

contact

Email: wo@lovah.nl

 

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.