Onderwijs

Onderwijs

De LOVAH landelijke werkgroep onderwijs (WO) is de schakel tussen de landelijke huisartsopleiding en de individuele AIOS. De WO is in 2008 opgericht n.a.v. het speerpunt “onderwijs in ontwikkeling” uit het beleidsplan.

Visie

  • De werkgroep onderwijs wil het aanspreekpunt zijn voor en de schakel zijn tussen de regionale onderwijscommissies om van elkaar te leren en te inspireren
  • De werkgroep onderwijs wil het aanspreekpunt zijn voor Huisartsopleiding Nederland en een actieve bijdrage leveren in het ontwikkelen en continu verbeteren van de huisartsopleiding

Het beleid richt zich zowel op actuele zaken als op lange termijn ontwikkelingen. De leden van de WO zijn o.a. actief betrokken bij de uitvoering en evaluatie van het landelijk opleidingsplan en de implementatie van KBA’s. Daarnaast houden we ons bezig met de centrale sollicitatie- en plaatsingsprocedure, de STARTclass, interprofessioneel opleiden en toetsing (waaronder evaluatie LHK).

We vergaderen ongeveer één keer per maand met aios van zoveel mogelijk verschillende opleidingsinstituten en met een bestuurslid van de LOVAH. We hebben korte lijnen met de regionale onderwijscommissies, Huisartsopleiding Nederland en de SBOH.

Kan het onderwijs volgens jou (nog) beter of heb je frisse ideeën? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste aios!