Duurzaamheid

Leden

  • Stéphanie Lemmens – Voorzitter (Utrecht)
  • Marinelle Schout – Secretaris (Nijmegen)
  • Margarita Tukker – Lid PR (Maastricht)
  • Elwin Koning – Penningmeester (Utrecht)
  • Jolanda Naafs – Lid communicatie (Utrecht)
  • Yovita Rahardjo – Algemeen lid (Groningen)
  • Jorieke van der Stelt – Adviserend lid (Nijmegen)
  • Nora baak – Adviserend lid (Utrecht)

Werkgroep Duurzaamheid

De landelijke LOVAH werkgroep Duurzaamheid is opgericht in augustus 2020 door AIOS die vinden dat dit thema ook ons als toekomstig huisartsen aangaat.

Er is de laatste jaren meer bewustwording van de negatieve gevolgen van klimaatverandering op gezondheid. Andersom heeft de zorgsector ook een groeiende impact op het klimaat. Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen. Met de Werkgroep Duurzaamheid willen wij toekomstige huisartsen bewust maken van dit probleem én hen van kennis voorzien over duurzame manieren van zorgverlening. Hierbij is ook aandacht voor het curriculum van de opleidingen en de vervuiling door onze eigen organisatie. Ons doel is om bij te dragen aan een duurzame gezondheidszorg zodat we de uitspraak ‘primum non nocere’ ook waar kunnen maken.

Het afgelopen jaar hebben wij ons bezig gehouden met onderstaande projecten.

– We organiseerden interactieve webinars ‘Duurzaam Dokteren’ over duurzame (huisartsen)zorg, voor zowel AIOS als opleiders. Hieronder de terugkijklinks naar (een deel van) onze laatste webinars:
* Webinar 2 – Preventie & Duurzaamheid
* Webinar 3 – Isoleren of Compenseren
– We zetten ons in om het thema duurzaamheid via het Landelijk Opleidingsplan in het curriculum te krijgen en we zijn succesvol mede-aanvrager van het SBOH innovatiefonds met ‘Duurzaamheid in de Huisartsopleiding’.
– In samenwerking met De Klimaatdokter hebben we het voor elkaar gekregen dat er op het aankomende LOVAH Congres en NHG Congres is gekozen voor een vegetarische catering.
– We hebben een zakkaartje met duurzame tips voor de (huis)arts gemaakt en verspreid (zie onderaan de pagina).
– We leveren een duurzame tip voor de maandelijkse LOVAH nieuwsbrief.
– We zijn ondertekenaar van de Green Deal zorg 2.0 namens LOVAH Landelijk.
– We werken binnen de LOVAH samen met onder andere de onderwijscommissies en de congrescommissie.
– We werken samen met andere groene initiatieven rond verduurzaming van de zorg, zoals Zorg voor Klimaat, de werkgroep Duurzame Huisartsen, de CO2 assistent, Med-Zero en we zijn onderdeel van de Groene Zorg Alliantie.
– We beheren de voor alle huisartsen (in opleiding) toegankelijke appgroep ‘Huisartsen Duurzaam’.
– We hebben input geleverd voor de nieuwe KNMG gedragsregels.

Naast bovenstaande projecten hebben we nog vele andere projecten die we willen opstarten en staan altijd open voor nieuwe ideeën.

We vergaderen ongeveer 1 keer per maand online, de frequentie is afhankelijk van naderende activiteiten. Aankomende activiteiten zullen op deze site worden aangekondigd, dus hou de pagina in de gaten!

Lijkt het je leuk om onze werkgroep te versterken? Of heb je een leuk idee dat je met ons wilt delen? Stuur ons dan een mailtje (duurzaamheid@lovah.nl)!

 

Webinar Pensioen voor Dummies

Woensdagavond 6 april 20.00-21.30u.

Pensioen: het lijkt een ver van je bed show. Toch betaal je elke maand premie. Deze premie wordt belegd en je hoopt dit in de toekomst terug te zien in een goed pensioen waar je na je loopbaan van kan genieten. Maar hoe komt zo’n pensioen eigenlijk tot stand? Is het raadzaam om pensioen via een pensioenfonds zoals de SPH op te bouwen? Waarom stijgt de premie? Wat gebeurt er met jouw geld? Wat is een ‘duurzaam’ pensioen? En heb je hier eigenlijk zeggenschap over?

Op deze en alle andere vragen die elke AIOS en huisarts moeten weten krijg je antwoord tijdens dit interactieve webinar. Schrijf je in via deze link waarin je ook jouw vragen in kunt sturen.

Deze webinar wordt georganiseerd door de Lovah werkgroep Duurzaamheid. Met oog op het recente IPCC rapport update van 28 februari is het raadzaam om over onze (nabije) toekomst en daarmee dus ook ons pensioen na te denken. Graag tot ziens online op 6 april.

Arts & auto = Arts & broeikasgas

Tijdens ons dagelijks werk zetten wij ons in om de gezondheid van patiënten te bevorderen. Helaas veroorzaken wij uitstoot van broeikasgassen tijdens onze opleiding, waarmee we de gezondheid van patiënten juist schaden. Deze uitstoot draagt o.a. bij aan luchtvervuiling en de opwarming van de aarde. Dit leidt tot gezondheidsproblemen.  De LOVAH Werkgroep Duurzaamheid heeft de uitstoot van afgelopen jaar voor onze werkgroep uitgerekend. Ondanks onze inzet voor deze werkgroep zijn wij zelf helaas verre van klimaat-neutrale AIOS.

CO2 berekening website