Artikelen

Nationale Zorgdebat in Carré

Geschreven door Jolien Aalbers en Janna Stout na het bijwonen van het Nationale Zorgdebat.

Werkgroep Politiek en Maatschappij, LOVAH

Koninklijk theater Carre 3

VVD tegen strenger rookverbod

Alleen de VVD en 50plus zijn tegen een strenger rookbeleid. Dat bleek tijdens het nationale zorgdebat op zaterdag 21 januari in Carré. De overige aanwezige politieke partijen willen strengere maatregelen.

 

‘Iedere dag beginnen 200 kinderen met roken, dat moet stoppen!’ Met deze noodkreet daagde de voorzitter van de Gezondheidsraad, Pim van Gool, de politici uit zich uit te spreken over hun anti-rookbeleid. Dat aantal is inderdaad teveel, menen PvdA, SP, CDA, D66, CU, GL, SGP (PVV, Denk en PvdD waren afwezig). Deze partijen zijn het erover eens dat tabaksverslaving verder teruggedrongen moet worden. Accijnsverhoging en het terugbrengen van de hoeveelheid verkooppunten werden als meest waarschijnlijke maatregelen genoemd. VVD en 50Plus blijven hierin achter. De VVD vindt dat eerst de huidige wetgeving goed gehandhaafd moet worden, voordat er strengere regelgeving moet komen om roken te ontmoedigen. Volgens 50Plus is 'zitten het nieuwe roken' en moet de aandacht juist uitgaan naar het stimuleren van meer beweging.

 

Concrete plannen
De organisatoren van het debat, platform NieuweZorg en actiecomité Het Roer Moet Om, willen dat politieke partijen zich duidelijker uitspreken over de zorg. Mogelijkheden om de zorg te verbeteren zijn er genoeg, maar vanuit de politiek ontbreekt het aan concrete plannen en transparantie over de financiële dekking hiervan. Tijdens het debat werden de heren en dames politici hierover dan ook flink aan de tand gevoeld.

 

Van rookbeleid tot controledruk
Naast het anti-rookbeleid werd onder meer gedebatteerd over de administratie- en controledruk in de zorg. Alle partijen waren het erover eens dat de administratielast voor zorgverleners te hoog is. De oplossing was echter niet eenduidig. Er werd gepleit voor meer vertrouwen in de zorgprofessional door patiënt en zorgverzekeraar (D66, CDA en PvdA), het tegengaan van concurrentie in het zorgsysteem door zorgverzekeraars samen te bundelen (GL), en het voeren van eigen regie in het organiseren van minder papierwerk door een betere samenwerking tussen ziekenhuizen in plaats van te wijzen naar de politiek voor een oplossing (VVD). De SP houdt voet bij stuk en wil af van het huidige zorgstelsel door zorgverzekeraars af te schaffen en samen met zorgverleners en patiëntenverenigingen kwaliteitseisen op te stellen.

 

Kwaliteit huidige zorg
Alle partijen werd tot slot gevraagd een cijfer van waardering van 1 tot 10 te geven aan het huidige zorgstelsel. Behalve de SP (geen cijfer) gaf elke partij een voldoende variërend van een 6 (CDA) tot een 8.5 (PvdA en VVD). Het zorgdebat gaf een blik op de verkiezingsprogramma's van partijen in aanloop naar de verkiezingen in maart 2017. Dan zal duidelijk worden of partijen hun ideeën over kwaliteitsverbetering van de zorg - onder andere met een strenger anti-rookbeleid - om zullen zetten in concrete plannen.

Gemaakt: 24 januari 2017