Achtergrond

Tijdens een Junior Doctor Preconference op het WONCA-congres te Amsterdam in 2004 kwamen 60 aios en jonge huisartsen uit meerdere Europese landen bij elkaar om te praten over het huisartsenvak en de opleiding. Dit leidde tot de oprichting van de Vasco da Gama Movement (VdGM), de Europese WONCA-werkgroep voor jonge en toekomstige huisartsen. In het verlengde hiervan besloot de LOVAH in april 2005 tot het oprichten van de WES om internationalisering onder aios huisartsgeneeskunde te stimuleren en te faciliteren.

 

De WES probeert haar doelstellingen te bereiken door het mogelijk maken van actieve deelname van Nederlandse aios aan internationale congressen en symposia, waaronder het jaarlijkse Europese congres van de World Organization of Family Doctors (WONCA). Daarnaast organiseert de WES uitwisselingen met buitenlandse aios, waarbij het bezoeken van huisartsenpraktijken, deelname aan terugkomdagen op de huisartsinstituten en aios-congressen centraal staan. Een vast en essentieel onderdeel van alle WES-activiteiten is een terugkoppeling van de deelnemers naar hun Nederlandse collega-aios, zodat ook zij de gelegenheid krijgen om van de opgedane kennis te profiteren.

 

De WES werkt nauw samen met de Vasco da Gama Movement (VdGM). Dit is de Europese werkgroep voor jonge en toekomstige huisartsen, welke onderdeel is van WONCA Europe. 

Laatst gewijzigd: 6 augustus 2019