RCGP

 

rcgp logo

 Wil jij mee naar de RCGP; het NHG congres van het Verenigd Koninkrijk?

 

'The Royal College of General Practitioners Annual Primary Care Conference' is hét 'NHG congres' van het Verenigd Koninkrijk . Hier worden jaarlijks de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en beleidsveranderingen in de eerstelijnszorg in het VK gepresenteerd. Na een zeer succesvolle congresreis in 2015 naar Glasgow en in 2016 naar Harrogate, organiseert de WES in 2017 wederom een reis naar de RCGP, welke in Liverpool zal plaatsvinden.

 

rcgp

 

De WES maakt het, met dank aan de SBOH, voor 25 AIOS/AIOTHO mogelijk om deel te nemen aan het RCGP.  De congresreis vindt dit jaar plaats van 11 oktober 2017 tot 15 oktober 2017 in Liverpool.

 

Het thema is: “Forward together, how can we lead primary care to the next level”

 

De inschrijving is van 11 juli tot 11 augustus 2017 via de LOVAH website.

 

De volgende selectiecriteria zullen worden gehanteerd:

-     motivatie voor deelname aan het congres

-     mogelijkheid bieden voor buitenlandse AIOS om naar het LOVAH congres te komen (buddy zijn)

-     (bestuurlijke) inzet voor de LOVAH (let wel: dit is zeker geen vereiste)

-     eerdere deelname of afwijzing aan door WES aangeboden internationale congressen

-     originaliteit van de brief

-     plan ten aanzien van terugkoppeling van de opgedane kennis aan thuisblijvende AIOS

-     Directe deelname door een bijdrage aan het congres middels een presentatie (uitgezonderd posterpresentaties). Ga je presenteren op het congres en wil je mee via de       

      WES? Meld dit dan in je motivatiebrief!

 

Wij streven naar een zo eerlijk mogelijke verdeling over de instituten. Ons doel is om zoveel mogelijk AIOS een keer tijdens hun opleiding de mogelijkheid te bieden een dergelijk congres bij te wonen. Dit houdt in dat je in principe één keer tijdens je opleiding mee kan met ofwel de WONCA, ofwel de RCGP. Pas als er onvoldoende aanmeldingen zijn, komen de aanmeldingen van AIOS die al eerder mee zijn geweest aan bod.

 

Er zal geen onderscheid worden gemaakt tussen AIOS en AIOTHO

Aanmeldingen van leden van het WES- en LOVAH-bestuur worden beoordeeld volgens de Richtlijn "Deelname congresreizen LOVAH bestuur en Werkgroep Europese Samenwerking". Zij dienen zich via de normale inschrijfprocedure aan te melden.

 

inschrijven gaat via de LOVAH website

 

Ondertussen kun je alvast kijken op de congreswebsite van het RCGP.

 

 

 

Laatst gewijzigd: 4 augustus 2017