WExchangeS

 

wexchanges

 

WExchangeS

Meekijken in een Europese huisartspraktijk?!
Als 2e of 3e jaars aios huisartsgeneeskunde krijg jij de kans om twee weken binnen je opleidingstijd mee te
kijken in een Europese huisartspraktijk in een land naar keuze.


Voor de komende WEXchangeS periode, van september 2019 tot maart 2020, is de inschrijving tot 1 juni open.

 

Aanmeldingsprocedure
 
Waaraan moet een aanmelding voldoen?

  • Een motivatiebrief in het Engels, waarbij naar voren moet komen wat je leerdoelen zijn en je plannen voor terugkoppeling naar andere aios
  • Een Curriculum Vitae geschreven in het Engels
  • Een recente foto
  • Top 3 van Europese landen, terug te vinden in het WExchangeS document
  • Toestemmingsformulier voor het hoofd van opleiding van jouw instituut (verplicht bij aanmelding)

 

Je krijgt een bevestiging van de WExchangeS Coördinator als de aanmelding is ontvangen.

 

Selectieprocedure

 

In totaal zullen acht aios huisartsgeneeskunde geselecteerd worden voor de WExchangeS tussen

september 2019 - maart 2020, één per instituut.

De WES beoordeelt of de motivatiebrief voldoet aan de bovengenoemde criteria. Indien de

selectiecommissie de aanmelding goedkeurt, zal er geloot worden onder de geselecteerde

kandidaten per instituut. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid voor plaatsing in de

aangevraagde landen.

 

De WES koppelt de loting terug naar de kandidaten.

Niet geselecteerde kandidaten komen op een reservelijst te staan, waarbij loting de volgorde

bepaald

 

Vervolgprocedure

 

Indien je mee kan op WExchangeS zal de WExchangeS coördinator je begeleiden bij de
vervolgprocedure. De stageplekken gaan via het Hippokrates Exchange programma en
hiervoor dient een template ingevuld te worden. Het duurt gemiddeld drie-vier maanden
om alles rond te krijgen. In deze periode zal ook de definitieve stageperiode worden
bepaald. Voordat je op exchange gaat organiseren wij een (verplichte)
voorbereidingsbijeenkomst. 
Na de stage is er een verplichte terugkomavond om ervaringen uit te wisselen. 

 

Belangrijk:

  • Je moet zelf zorgen voor accommodatie en vervoer.
  • Er is een vergoeding beschikbaar vanuit de SBOH voor vervoer en verblijf tot een maximum

van 900 euro.

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor een geschikte reisverzekering.
  • Wij gaan er van uit dat als de procedure in gang wordt gezet je ook daadwerkelijk op stage

gaat.

 

Enthousiast geworden? Je kunt je nu inschrijven voor de periode september 2019- maart 2020, deze sluit op 1 juni 2019.

Lees voor meer informatie het WExchangeS document.

 

Laatst gewijzigd: 26 april 2019