Wereldwijde uitwisseling

Wat houdt de wereldwijde uitwisseling in?
Heb je interesse in een bezoek aan een huisartsenpraktijk buiten Europa en wil je weten hoe de organisatie in de eerstelijnszorg daar gaat? Dat kan! In samenwerking met de ‘European Young Family Doctors Movement’ (EYFDM) is dit mogelijk. De VdGM is een suborganisatie binnen de World Organisation of Family Doctors (WONCA). EYFDM is gericht op jonge huisartsen: aios en huisartsen tot 5 jaar na afstuderen. Het organiseert diverse congressen gericht op de jonge huisarts en probeert via een netwerk exchanges te organiseren, zodat jonge huisartsen in kijkje bij elkaar in de praktijk kunnen nemen.

Dit wereldwijde uitwisselingsprogramma wordt ook het ‘Family Medicine 360 programma (FM360)’ genoemd.

Voor wie is het?
Voor de 2e of 3e jaars aios huisartsgeneeskunde vanwege je dan inmiddels opgedane ervaring. Opgeven in je eerste jaar is zeker mogelijk en wordt zelfs aangeraden gezien er enige tijd tussen kan zitten voor een plek gevonden is.

Het is zelfs mogelijk om tot na 5 jaar ná afstuderen deel te nemen aan dit programma.

Hoelang is het?
Eén tot vier weken.

Wat zijn de kosten en hoe wordt accommodatie geregeld?
Voor deze uitwisseling is geen vergoeding beschikbaar vanuit de SBOH. Je moet zelf zorgen voor accommodatie en vervoer. Belangrijk feit; je exchange valt buiten opleidingstijd.

Hoe ben ik verzekerd?
Je bent zelf verantwoordelijk voor een geschikte reisverzekering. Voor de stage zelf geldt dat je slechts meekijkt. Je bent dus als HAIO niet verzekerd voor medische handelingen.

Als je toestemming kan krijgen bij je opleidingsinstituut voor deze stage dan kan deze periode vallen onder opleidingstijd waardoor er wel sprake is van een vergoeding, beroepsaansprakelijkheids, reis en annulatieverzekering.

Echter is onze ervaring tot zo ver dat hier maar zelden toestemming voor wordt gegeven.

Meer informatie rondom eventuele vergoedingen en verzekeringen kan hier vinden.

Hoe meld ik mij aan, of kan ik meer informatie krijgen?
Mail gerust voor meer informatie naar Rianne van Vliet, FM360-coördinator van European Young Family Doctors Movement (EYFDM): fm360vdgm@gmail.com. Belangrijk hierbij om ook hippokrates@wes.lovah.nl in de cc te zetten.

Procedure in het kort:

  1. Mail bovenstaande mailadressen voor informatie en het land waar je naartoe wilt.
  2. Bedenk alvast leerdoelen en zet je CV (in het Engels) klaar.

De FM360-coördinator van EYFDM (contactpersoon van Europa) zal je verder op weg helpen met het online invullen van de formulieren. De procedure kan soms enkele maanden in beslag nemen, dus begin op tijd!

Na acceptatie van je aanvraag:

  1. De FM360-coördinator zoekt contact met de FM360-coördinator van jouw gewenste regio. Zij zullen dan op zoek gaan naar een host.
  2. Indien er een host gevonden is, leg je contact met je host en spreek je concreet af welke data je daar bent en bespreek je je leerdoelen en stageplan.
  3. Je regelt zelf je reis- en verblijf, alsmede reisverzekering (verplicht!).
  4. Als je alles hebt geregeld zal er een WONCA Approval gegeven moeten worden door het hoofd van WONCA en hoofd van het FM360 Exchange Programma. Dit betekent dat alle documenten in orde zijn en de stage onder de vlag van WONCA mag plaatsvinden. Let op: voor een FM360 exchange moet hiervoor een vergoeding van 50 USD betaald worden. Dit bedrag gaat dan naar het “Young Doctor Fund”, wat gebruikt wordt voor internationale projecten voor Young Doctors, vooral gericht op jonge huisartsen en AIOS uit ontwikkelingslanden.

Bij terugkomst:

  1. Na afloop stuur je een verslag over je ervaring op naar de FM360-coördinator (fm360vdgm@gmail.com) en naar hippokrates@wes.lovah.nl.
  2. Je ontvangt een certificaat ter afsluiting.
  3. Je kan benaderd worden om op een congres of in een groep een praatje te doen over je ervaring met het uitwisselingsprogramma.

COVID-19
Door COVID-19 is het momenteel erg moeilijk om geschikte hosts te vinden. De situatie in een land kan per week veranderen. Graag flexibiliteit en begrip hiervoor.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.