Voorwaarden

Wil je ruilen van opleidingslocatie? Dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je moet de eerste opleidingsperiode in de huisartspraktijk hebben afgerond. 
  • Tijdens een stage kun je niet ruilen. Dit geldt voor alle stages: klinische, GGZ-, CZ-, keuze- en huisartsstages. 
  • Je moet in een vergelijkbare fase van de opleiding zitten als de aios waarmee je wilt ruilen.
  • Ruilen vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Je moet bereid zijn dit te bevestigen met een schriftelijke verklaring. 
  • Je mag niet betaald worden voor een ruil. Ook dit moet je bevestigen in een schriftelijke verklaring.  
  • Je doorloopt een normaal opleidingstraject. Dit wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de competentiebeoordelingslijst (ComBeL). Doorloop je een bijzonder traject? Dan kun je niet ruilen. Het opleidingshoofd kan hier een uitzondering op maken als de ontstane persoonlijke situatie mede oorzaak is van het bijzondere traject. Het nieuwe instituut moet bereid zijn het voorgestelde bijzondere traject na beoordeling over te nemen. 
  • Het nog te volgen opleidingstraject moet op de nieuwe opleidingslocatie uitvoerbaar zijn. 

Voldoet 1 of voldoen beide AIOS niet aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan is ruilen niet mogelijk. 

Geschillen of klachten

Ben je het niet eens met een besluit dat is genomen tijdens de ruilprocedure? Dan kun je je geschil of klacht melden bij de Commissie Uitvoering Selectie (CUS) via support@huisartsopleiding.nl. De CUS bekijkt vervolgens of de procedure goed uitgevoerd is.