Visiedocument Werkgroep Europese Samenwerking

Mensen verplaatsen zich steeds makkelijker, sneller en over langere afstanden. Dit beinvloedt op verschillende manieren het huisartsenvak.

Ten eerste zorgt toegenomen globalisering voor een groter aanbod aan ziektebeelden in de huisartsenpraktijk. Daarnaast krijgen huisartsen vaker te maken met patienten of collega´s met een andere achtergrond. Tot slot zijn er meer mogelijkheden voor professionele ontwikkeling door het grote aantal cursussen, congressen, projecten en trainingen wereldwijd.

Middels dit document, herschreven op 18-1-2019 te Nijmegen, benadrukken we als WES het belang van internationalisering van de huisartsenopleiding voor de huisartsen van de toekomst.

Een buitenlandervaring als onderdeel van de opleiding heeft als toegevoegde waarde dat jonge huisartsen al vroeg in hun loopbaan in aanraking komen met andere overtuigingen, gebruiken en vanzelfsprekendheden. Hierdoor ontwikkelen zij een brede blik, zowel op medisch als maatschappelijk vlak, en wordt hen op deze manier een extra mogelijkheid voor zelfreflectie gegeven. De WES wil deze mogelijkheid zo veel mogelijk stimuleren en faciliteren. Niet alleen om zo de zorg voor patiënten met wortels buiten Nederland te verbeteren, maar ook om internationale samenwerking te bevorderen, het Nederlandse zorgsysteem kritisch te blijven evalueren, kennis uit te wisselen en op die manier de mondiale eerstelijnszorg te versterken.

De opleiding tot huisarts is ingericht op ontwikkeling van zeven competentiegebieden. Onzes inziens draagt internationalisering bij aan de ontwikkeling van alle competentiegebieden.

Vakinhoudelijk handelen: kennisverbreding op het gebied van migrantenzorg, reizigersziekten en reizigersadvies.

Arts-patiënt communicatie: omgang interculturele en religieuze verschillen en taalbarrières

Samenwerken: samenwerking in engere zin, uitdragen kennis & ervaring naar het buitenland, opbouwen/uitbreiden netwerken

Organiseren: uitzetten van (gezondheidszorg)structuren en organisatie & financiëring, management op micro-, meso-, macro- en internationaal niveau en kwaliteitsverbetering

Maatschappelijk handelen: ontwikkeling van zorg, relativering en appreciëren Nederlandse zorg  en bijdragen aan verbetering huisartsgeneeskunde in binnen- en buitenlan

Wetenschap & onderwijs: onderwijs geven, symposia organiseren, wetenschappelijke verbreding en verdieping

Professionaliteit: persoonlijke ontwikkeling, nieuwe visies op eerstelijns zorg

Wij adviseren een structureel en uniform beleid ten aanzien van internationalisering binnen de acht instituten met draagvlak binnen de maatschappelijke huisartsorganisaties. Naast het ondersteunen van de individuele AIOS met ambities om over de grens te kijken (o.a. middels congresbezoeken en uitwisselingsprojecten) zouden wij ook graag zien dat internationalisering meer onder de aandacht komt binnen de huisartsopleiding zelf. Bijvoorbeeld door het implementeren van een overstijgende onderwijslijn internationale geneeskunde of door het bieden van de mogelijkheid tot specialisatie of differentiatie in de internationale gezondheidszorg. Ook integratie van de al bestaande internationale projecten in het curriculum, zoals het Hippokrates uitwisselingsprogramma, zou een goede optie kunnen zijn. De hele wereld globaliseert; de huisartsenopleiding mag hier niet in achterblijven!

Namens de Werkgroep Europese Samenwerking

Gebruikte literatuur:

• C. Smith, L.M. Pettigrew, H-N. Seo, J. Dorward; Combining general practice with international work: online survey of experiences of UK GPs; J R Soc Med Sh Rep 2012;3:46

• H-N Seo, C. Smith, L.M. Pettigrew, J. Dorward; Debate & Analysis: Combining UK general practice with international work – who benefits?; British Journal of General Practice, October 2012

• J. Hall, C.S. Brown et al.; Global health in UK postgraduate medical training; The Lancet, Vol 380, August 25, 2012

• M.C. Kruyt, D.B.F. Saris, E.W.M.T. Ter Braak; Laat de AIOS uitvliegen; Medisch Contact, 64 nr. 26, 25 Juni 2009

• P. van den Hombergh, N.J. de Wit, F.A.M. van Balen; Experience as a doctor in the developing world: does it benefit the clinical and organisational performance in general practice?; BMC Family Practice 2009, 10:80

• J. Evert, A. Bazemore, A. Hixon, K. Withy; Going global: considerations for introducing global health into family medicine training programs; Family Medicine, Vol. 39, No. 9, October 2007 • LOVAH bulletin oktober 2014 blz. 22-23: Een reisverslag van een Hippokrates exchange naar Ierland

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.