Veilig Opleiden

Wat verstaan wij onder Veilig Opleiden?

In een veilig opleidingsklimaat is een aios te allen tijde in staat om problemen en wensen over zijn opleiding te bespreken.

Waarom Veilig Opleiden?

De huisartsopleiding heeft één kenmerk dat binnen het geheel van medische vervolgopleiding vrij uniek is. Wij leren vooral in een één op één leer-werksituatie: één aios met één opleider. Om deze leerwerkperiode goed en zinvol te laten verlopen is een veilig leerklimaat en goede samenwerking van groot belang. De LOVAH ziet het als één van haar kerntaken om bij te dragen aan een veilige opleiding van de aios. In 2017constateert het bestuur dat er nog te vaak sprake is van onveilige opleidingssituaties voor de aios.

Wat is het Actieplan_Veilig_Opleiden?

In 2018 werd het project ‘Veilig Opleiden’ gelanceerd. In één jaar tijd is toegewerkt naar het ‘Actieplan Veilig Opleiden’. Januari 2019 stemde de Huisartsopleiding Nederland (HN) ermee in om op alle opleidingsinstituten dit plan ter hand te nemen om de noodzakelijke actiepunten te implementeren.Hierin wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht tussen de opleidersdriehoek van aios, opleider en instituut. Zie hier de begeleidende presentatie ter onderbouwing van de actiepunten.

Hoe verder?

In het Actieplan Veilig Opleiden zijn actiepunten opgenoemd die de LOVAH voor jan 2021 gerealiseerd wil zien op alle opleidingsinstituten. De instituten per instituut te kijken hoe zij hiermee aan de slag gaan. Twee keer per jaar zullen de vorderingen per instituut en op landelijk niveau met de instituten/HN worden besproken. Ook de input die de LOVAH via verschillende meldingen binnen krijgt wordt dan terug gekoppeld. Het instituut en de opleiders zijn verantwoordelijk voor beleidswijzigingen. De LOVAH is adviesorgaan en speelt ‘de luis in de pels’. Hier lees je over de Taakverdeling binnen de LOVAH.

Wat vind ik nog meer op de website onder ‘Veilig opleiden’?

Meldformulier Veilig Opleiden, biedt de aios de mogelijkheid om een (anonieme) melding te doen van een opleidingssituatie waarin zij zich onveilig hebben gevoeld.

Peri-ontkoppelingsperiode enquête (POP-enquête), biedt de aios die tijdens hun opleiding een ontkoppeling met hun opleider hebben meegemaakt de mogelijkheid hier (anoniem) hun mening over te geven.

Leidraad omtrent (dreigende) ontkoppeling (LODO), biedt de aios antwoord op enkele veelvoorkomende vragen rondom een (dreigende) ontkoppelingsprocedure

Stages periode na ontkoppeling, zie hieronder, biedt de aios een lijst met suggesties voor kortdurende opleidingsgerelateerde stages voor tijdens de wachtperiode op een nieuwe opleider na een ontkoppeling

Vertrouwenspersonen, zie hieronder, biedt een overzicht van de contactgegevens van de onafhankelijke vertrouwenspersonen van de opleidingsinstituten

 

Vragen?

Vragen over het project ‘Veilig Opleiden’ van de LOVAH kun je mailen naar veiligopleiden@lovah.nl. Voor hulpvragen over een actuele onveilige opleidingsituatie kun je het beste contact opnemen met jouw LOVAH afdeling.

Vertrouwenspersonen

 

Heb je behoefte aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon om iets mee te bespreken? De LOVAH vindt het belangrijk dat ieder instituut een onafhankelijk vertrouwenspersoon heeft die makkelijk bereikbaar is. Deze gegevens zijn wij aan het verzamelen. Kloppen de gegevens niet meer geef ze dan even door aan pr@lovah.nl, zodat we de lijst compleet en up to date houden.

Instituut Naam en contactgegevens Bron
Amsterdam (AMC) Etienne van Banning (e.p.m.vanbanning@amc.uva.nl)
Paul Rodenburg (p.roodenburg@amc.uva.nl)
link
Amsterdam (VUmc) prof.dr. Hanneke, J.I.P. de Vries (jip.devries@amsterdamumc.nl),
prof.dr. Wim M. van Aalderen (w.m.vanaalderen@amsterdamumc.nl)
Eindhoven (UM/Radboud) Marloes Rikhof (m.rikhof@maastrichtuniversity.nl) link
Groningen (UMCG)

prof. dr. J.L.N. (Jan) Roodenburg (j.l.n.roodenburg@umcg.nl)

Leiden (LUMC) Mw I.C.M. Wildschut, huisarts (contact via praktijk)
Maastricht (UM) Marloes Rikhof (m.rikhof@maastrichtuniversity.nl) link
Nijmegen (Radboud) vertrouwenspersoonamd@radboudumc.nl
Rotterdam (Erasmus) Bavo van der Poel (b.vanderpoel@erasmusmc.nl)
Ton Janssen (a.janssen@flakkee.net)
link
Utrecht (UMCU) Ellen Meijers – e.meijers@kpnmail.nl. link
Zwolle (UMCG) Prof dr. J.L.N. Roodenburg (Jan) (j.l.n.roodenburg@umcg.nl) Vertrouwenspersoon aios, anios en Medische Staf UMCG, 050-3615453 (telefonisch UMCG) / 050-3616161 (telefonisch via Centrale UMCG)

Femke van Overbeek (f.van.overbeek@umcg.nl) Vertrouwenspersoon aios, anios en Medische Staf UMCG

link

Stages in de periode na ontkoppeling

Ben jij ontkoppeld en zou je wel iets nuttigs willen doen in de periode dat je moet wachten tot er een nieuwe huisartsopleider voor je gevonden is? Hier vindt je een lijst met suggesties die voorgaande ontkoppelde aios hebben aangedragen.

 Waarom deze stagelijst?
Een ontkoppeling met je opleider is voor veel aios een moeilijke periode. De LOVAH adviseert dan ook om in de eerste plaats de tijd te nemen om hiervan te herstellen. Voorgaande ontkoppelde aios geven echter ook aan dat zij graag de ‘wachttijd’, waarin het instituut opzoek is naar een nieuwe geschikte opleider, nuttig willen besteden. Omdat het vaak om korte stages gaat, waarin aios niet veel tijd hebben om te zoeken heeft de LOVAH een overzicht met suggesties gemaakt. Hier vind je ook nog enkele antwoorden over veel terugkerende vragen over deze keuzestages.

Let op, toelichting & gebruiksadvies:

 • Zorg eerst dat je aan alle verplichte zaken hebt voldaan en echt uitgerust bent om een nieuw start te kunnen maken in een volgende praktijk
 • Overleg altijd met je instituut en zonodig de SBOH of zij akkoord zijn met een korte stage in de wachttijd. Dit hangt ook af van de reden van je ontkoppeling.
 • Bij lange wachttijd (vaak >3wkn) kan het zo zijn dat de SBOH je verplicht om alternatieve werkzaamheden te verrichten. Bespreek dit met jouw instituut / SBOH.
 • Sommige LOVAH afdelingen beschikken over een lijst (met contactgegevens) die specifiek voor die opleidingsregio geldt. Hiervoor kun je met jouw LOVAH afdeling contact opnemen. Heb je een suggestie, mail die dan ook door!

 

De stagelijst

 • Ambulance dienst meedraaien
 • Crisisdienst
 • Fysiotherapeut
 • Apotheker
 • Dermatoloog
 • KNO-arts
 • Oogarts
 • Gynaecoloog
 • Plastisch chirurg (bijv. handenpoli)
 • Wondverpleegkundige
 • JGZ
 • Wijkverpleegkundige
 • Gehandicaptenzorg
 • Vluchtelingenzorg
 • Diensten doen HAP
 • Congressen en nascholingen via Boerhaave
 • Congressen en nascholingen via NHG/LAD
 • e-PIN’s NHG website
 • Start PICO / schrijven CAT
 • Medisch Contact (bij lange wachttijd)
 • Tijdelijk project via de LOVAH