Meldformulier veilig opleiden

Heb je een onveilige situatie in de opleiding meegemaakt? Help mee de opleiding zo veilig mogelijk te maken en laat je stem horen door het invullen van dit formulier.

Onze opleiding heeft één kenmerk dat binnen het geheel van medische vervolgopleiding vrij uniek is. Wij leren in een één op één leerwerksituatie: één arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde (aios) met één opleider. Om deze leerwerkperiode goed en zinvol te laten verlopen is een werkbaar leerklimaat en goede samenwerking van groot belang. Helaas komt het voor dat ondanks alle zorgvuldigheden in het koppelingsproces er problemen in de relatie met een opleider, een stagebegeleider of op het instituut optreden. Hierbij bevindt een aios zich in een afhankelijke positie. Dat kan een gevoel geven van kwetsbaarheid, waardoor niet alle problemen tijdens de regulier evaluaties aan de orde komen.

Het LOVAH Bestuur ziet het als één van haar kerntaken om bij te dragen aan een veilige opleiding van de aios huisartsgeneeskunde. Wij stellen dat een veilig opleidingsklimaat gestalte krijgt doordat de aiossen en iedereen die bij hun opleiding betrokken is open zijn over wat er goed en fout gaat. Om meer zicht te krijgen op situaties waarin dit nog niet het geval is hebben wij dit anonieme ‘Meldformulier Veilig Opleiden’ ontworpen.

Zo hopen wij negatieve patronen of gebreken in het huidige opleidingssysteem op te sporen en deze te verbeteren. Herken je jezelf in bovenstaande situatie en lukt het niet om dit zelf op te lossen, vul dan onderstaand sjabloon in. Graag horen we ook een suggestie voor de oplossing. Opvallende of veel voorkomende problemen zullen wij anoniem bespreken met het desbetreffende instituut of Huisartsopleiding Nederland.

Schets het probleem, probeer je daarbij te beperken tot de zaken die echt bijdragen tot het probleem.(*)
Ongeldige invoer

Wat heb je in deze situatie precies als onveilig ervaren?
Ongeldige invoer

Welke oplossing suggereer je voor het door jou geschetste probleem?
Ongeldige invoer

Tot slot nog enkele optionele vragen om ons beter te helpen het probleem in kaart te brengen.

Op welk opleidingsinstituut zit je?
Ongeldige invoer

Over welke stage gaat je melding?
Ongeldige invoer

     namelijk:
Ongeldige invoer

Over wat voor instelling gaat je melding?
Ongeldige invoer

     namelijk:
Ongeldige invoer

Hoe vaak schat jij dat het door jou geschetste probleem zich voordoet?
Ongeldige invoer


Laat je e-mail adres achter wanneer je e-mail bevestiging wilt ontvangen en zelf betrokken wilt worden bij het bespreken van het probleem en het zoeken naar een oplossing. Zo kan, als nodig, contact met je opgenomen worden door de LOVAH.
E-mail adres
Ongeldige invoer