Veilig Opleiden

Wat verstaan wij onder Veilig Opleiden?

In een veilig opleidingsklimaat is een aios te allen tijde in staat om problemen en wensen over zijn opleiding te bespreken.

 

Waarom Veilig Opleiden?

De huisartsopleiding heeft één kenmerk dat binnen het geheel van medische vervolgopleiding vrij uniek is. Wij leren vooral in een één op één leer-werksituatie: één aios met één opleider. Om deze leerwerkperiode goed en zinvol te laten verlopen is een veilig leerklimaat en goede samenwerking van groot belang. De LOVAH ziet het als één van haar kerntaken om bij te dragen aan een veilige opleiding van de aios. In 2017constateert het bestuur dat er nog te vaak sprake is van onveilige opleidingssituaties voor de aios.

 

Wat is het Actieplan Veilig Opleiden?

In 2018 werd het project ‘Veilig Opleiden’ gelanceerd. In één jaar tijd is toegewerkt naar het ‘Actieplan Veilig Opleiden’. Januari 2019 stemde de Huisartsopleiding Nederland (HN) ermee in om op alle opleidingsinstituten dit plan ter hand te nemen om de noodzakelijke actiepunten te implementeren.Hierin wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht tussen de opleidersdriehoek van aios, opleider en instituut. Zie hier de begeleidende presentatie ter onderbouwing van de actiepunten.

 

Hoe verder?

In het Actieplan Veilig Opleiden zijn actiepunten opgenoemd die de LOVAH voor jan 2021 gerealiseerd wil zien op alle opleidingsinstituten. De instituten per instituut te kijken hoe zij hiermee aan de slag gaan. Twee keer per jaar zullen de vorderingen per instituut en op landelijk niveau met de instituten/HN worden besproken. Ook de input die de LOVAH via verschillende meldingen binnen krijgt wordt dan terug gekoppeld. Het instituut en de opleiders zijn verantwoordelijk voor beleidswijzigingen. De LOVAH is adviesorgaan en speelt ‘de luis in de pels’. Hier lees je over de taakverdeling binnen de LOVAH.

 

Wat vind ik nog meer op de website onder ‘Veilig opleiden’?

Meldformulier Veilig Opleiden, biedt de aios de mogelijkheid om een (anonieme) melding te doen van een opleidingssituatie waarin zij zich onveilig hebben gevoeld.

 

Peri-ontkoppelingsperiode enquête (POP-enquête), biedt de aios die tijdens hun opleiding een ontkoppeling met hun opleider hebben meegemaakt de mogelijkheid hier (anoniem) hun mening over te geven.

 

Leidraad omtrent (dreigende) ontkoppeling (LODO), biedt de aios antwoord op enkele veelvoorkomende vragen rondom een (dreigende) ontkoppelingsprocedure

 

Stages periode na ontkoppeling, biedt de aios een lijst met suggesties voor kortdurende opleidingsgerelateerde stages voor tijdens de wachtperiode op een nieuwe opleider na een ontkoppeling

 

Vertrouwenspersonen, biedt een overzicht van de contactgegevens van de onafhankelijke vertrouwenspersonen van de opleidingsinstituten

 

Vragen?

Vragen over het project ‘Veilig Opleiden’ van de LOVAH kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor hulpvragen over een actuele onveilige opleidingsituatie kun je het beste contact opnemen met jouw LOVAH afdeling.

Laatst gewijzigd: 11 maart 2019