veilig opleiden

Wat verstaan wij onder Veilig Opleiden?
In een veilig opleidingsklimaat is een aios te allen tijde in staat om problemen en wensen over zijn opleiding te bespreken.

Waarom Veilig Opleiden?
De huisartsopleiding heeft één kenmerk dat binnen het geheel van medische vervolgopleidingen vrij uniek is. Wij leren vooral in een één op één leer-werksituatie: één aios met één opleider. Om deze leerwerkperiode goed en zinvol te laten verlopen is een veilig leerklimaat en goede samenwerking van groot belang. De Lovah ziet het als één van haar kerntaken om bij te dragen aan een veilige opleiding van de aios. In 2017 constateerde het toenmalige bestuur dat er nog te vaak sprake is van onveilige opleidingssituaties voor de aios. Hierop is het project 'Veilig opleiden' gestart.

En toen?
In januari 2019 stemde Huisartsopleiding Nederland in met het opgestelde actieplan 'Veilig opleiden'. De opleidingsinstituten zijn, onder begeleiding van HN, met de verschillende actiepunten aan de slag gegaan, waarbij de nadruk lag op de samenwerking binnen de 'driehoek' van aios, opleider en instituut. Er vond een halfjaarlijkse terugkoppeling tussen de instituten, HN en de Lovah plaats. 

 

Wat nu? 

Sindsdien zien we een duidelijke afname van het aantal problemen. Inmiddels is 'veilig opleiden' in iedere opleiding aan ieder instituut een gegeven en heeft het een belangrijke positie binnen het landelijke opleidingsplan.

Heb je te maken met een onveilige situatie?

Als je tegen een onveilige situatie aanloopt, weet dan dat er mogelijkheden zijn voor hulp. Zo heeft iedere opleiding een vertrouwenspersoon die je kunt contacteren bij problemen. Hieronder vind je een lijst met contactgegevens van de verschillende vertrouwenspersonen. Heb je hierover vragen of wil je graag ander advies, neem dan contact op met je regionale Lovah bestuur. 

vertrouwens­personen

Heb je behoefte aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon om iets mee te bespreken? De Lovah vindt het belangrijk dat ieder instituut een onafhankelijk vertrouwenspersoon heeft die makkelijk bereikbaar is. Deze gegevens hebben wij voor je verzameld en vind je hieronder. Kloppen de gegevens niet meer? Laat dit dan weten aan onderwijs@lovah.nl, zodat we de lijst compleet en up-to-date kunnen houden.

Amsterdam (AMC)

Mw. dr. J.L. (Juliette) Parlevliet 

E j.parlevliet@amsterdamumc.nl

Leiden (LUMC)

Mw I.C.M. Wildschut, huisarts

079-3410405 (Contact via praktijk)

Rotterdam (Erasmus)

Niek Wisse

E ncjwisse@ziggo.nl

Nelly de Ruijter-van Sighem

E nderuijtervansighem@gmail.com

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.