Kom jij het LOVAH bestuur versterken?

De LOVAH is op zoek naar nieuwe bestuursleden! Op korte termijn gaan enkele bestuursleden het bestuur verlaten. Daarom zoeken we gemotiveerde AIOS om het bestuur te komen versterken. Hieronder zijn de vacatures te vinden voor de openstaande functies.

Als bestuurslid bij de LOVAH zit je aan tafel met iedereen die het in huisartsenland voor het zeggen heeft en die invloed uitoefent op jouw opleiding.

Omdat het goed uitvoeren van de taken als LOVAH-bestuurslid tijd kost en zeer belangrijk is om de vereniging gezond en levend te houden, ondersteunt onze werkgever hierin. Voor leden van het LOVAH landelijk bestuur is er een regeling waarbij je ervoor kan kiezen om een dag per week minder in de praktijk te werken mét behoud van salaris.

Wat heeft de LOVAH jou te bieden?

 • Bestuurslid van de LOVAH zijn, geeft een enorme verrijking aan de huisartsenopleiding. Naast inhoudelijk bezig zijn met je vak en het worden van een goede huisarts krijg je de mogelijkheid om veel bestuurservaring op te doen.
 • Je weet wat er speelt en hoe de verhoudingen zijn tussen en binnen de verschillende organisaties. Daarnaast leer je te onderhandelen en dingen soms via een omweg gedaan te krijgen.
 • De LOVAH is heel flexibel, dus als bestuurslid kun je zelf bepalen wat jij belangrijk vindt om op te pakken binnen de vereniging.

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met secretaris@lovah.nl. Stuur bij interesse je sollicitatiebrief en CV naar info@lovah.nl.

Voor onderstaande vacatures is de deadline voor het indienen van de sollicitaties 14 januari 2022. Houdt er alvast rekening mee dat de sollicitatiegesprekken digitaal zullen plaatsvinden op dinsdagavond 18 januari.

Het landelijk bestuur zal uit de kandidaten de meest geschikte kandidaat selecteren en aan de ledenraad voordragen als bestuurslid. De verkiezing van deze functie zal gebeuren op de digitale ledenraad van vrijdag 21 januari van 14:00 – 17:00 uur.

Vacatures Bestuur

Landelijke Secretaris

Algemene informatie

Als lid van het landelijk bestuur ben je één van de 8 tot 9 leden van het bestuur van de LOVAH, de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen. Deze functie voer je minimaal een jaar uit. Het uitvoeren van de functie kost gemiddeld 10-15 uur per week. 

Omdat het goed uitvoeren van de taken als LOVAH-bestuurslid zeer belangrijk is om de vereniging gezond en levend te houden en dit tijd kost, ondersteunt onze werkgever hierin. De SBOH heeft een speciale bestuursregeling, waardoor je de opleiding parttime, dat wil zeggen 80% of 90%, mag volgen. Daarmee krijg je uiteraard wat uitloop van de opleidingstijd, maar wel je volledige salaris. Dit wordt hierbij namelijk aangevuld tot 100% door de SBOH.

Functie

 • Samen met de medewerkers van het landelijk bestuur in de Domus Medica in Utrecht ben jij verantwoordelijk voor het secretariaat.
 • Binnen de LOVAH intern ben jij het aanspreekpunt. Je onderhoudt contacten met verschillende LOVAH-afdelingen en -werkgroepen.
 • Jij werkt intensief samen met de voorzitter en ondersteunt in het houden van het overzicht. Jij weet wat er speelt binnen de vereniging, waar het goed loopt en waar extra aandacht naar toe moet vanuit het bestuur. 
 • Daarnaast heb jij ook contact met verschillende huisartsgerelateerde organisaties. In deze gesprekken geef je duidelijk de mening en het standpunt van de LOVAH en behartig je de belangen van de aios. 
 • Je bent, samen met de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor het uitvoeren van het meerjarenbeleidsplan. Je stelt met elkaar doelen voor het komend jaar. 
 • Tevens heb je een of twee LOVAH-werkgroepen in de portefeuille. Je bent onderdeel van deze commissie in je functie als bestuurslid. Je zorgt voor contact tussen de rest van het bestuur en  de werkgroep en ondersteunt de werkgroep in haar taken. 
 • Naast de taken van secretaris heeft ieder bestuurslid een  gremium in de portefeuille. Dat houdt in dat je het aanspreekpunt bent voor dit gremium en naar de overleggen/vergadering gaat. Je rapporteert hierover op de bestuursvergadering en ledenraad. Het verschilt per gremium, wat de taak precies inhoudt (van alleen contact zo nodig, tot meerdere malen per jaar een direct overleg, tot het bijwonen van ALV’s). 

Vaardigheden

 • Je bent gedreven en enthousiast over de LOVAH en wil dit enthousiasme graag overbrengen op alle aios.
 • Je bent ordelijk en accuraat.
 • Je kent de weg binnen de organisatie, de omgeving van het bestuur, afdelingen, werkgroepen, en de diverse gremia, zodat je vragen en opmerkingen bij de juiste persoon kan neerleggen.
 • Je bent communicatief vaardig en werkt actief aan een effectieve samenwerking met leden van de vereniging en andere betrokkenen.
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan het gemeenschappelijk resultaat van de vereniging door een optimale afstemming met anderen.

Bij inhoudelijke vragen over deze functie kan je een mailtje sturen naar de huidige secretaris, Edwin Duijzer, via secretaris@lovah.nl.

Penningmeester

Algemeen: 

Rode draad, grote lijnen, overzicht financiën, financieel aansturen werkgroepen en afdelingen, organiseren, prioriteiten stellen, bijsturen.

Concreet: 

 • Begroting en realisatie opstellen
 • Hoofdaanspreekpunt bank en accountant
 • Financieel aanspreekpunt afdelingen en werkgroepen
 • Verantwoording dragen voor financieel beheer werkgroepen en afdelingen (overzicht
  houden rekeningen, rapportage in de vorm van realisatie en begrotingen vragen) 
 • Inkomsten sponsors uitkeren aan werkgroepen en afdelingen 
 • Uitkeren bestuursdeclaraties en reiskostendeclaraties 
 • Verdeling vacatiegelden 
 • Beheer transparantieregister (sponsoring door farmacie registreren) 
 • Maandelijks mutaties doorgeven aan accountant 
 • Belastingaangifte en betalen omzetbelasting ieder kwartaal in overleg met accountant 
 • Jaarlijks penningmeesterdag en boekhoudcursus organiseren 
 • Gremia: 
  • Evt. contactpersoon LAD en CAO onderhandelingen, pensioenfonds 
  • Verder vrij in te vullen in overleg andere bestuursleden 


Vaardigheden
Je bent niet vies van cijfertjes en hebt organisatie skills. Je kunt goed prioriteiten stellen en overziet de grote lijnen. Je kunt kritisch zijn naar je collega’s over declaraties en uitgaven. Je durft missers aan de kaak te stellen. Maar je hebt er ook geen moeite mee zelf verantwoording te moeten afleggen. Je hoeft zeker geen perfectionist te zijn, maar een chaoot ben je niet. Je bent bereid regelmatig even een paar minuutjes tussendoor aan de actuele zaken te besteden. Je roept niet bij elk enthousiast plan van je collega’s ja, maar denkt eerst even door over de financiële consequenties. Jij ziet jezelf misschien straks wel als ondernemer/praktijkhouder! 

Overige Vacatures

Wil je liever op een regionaal niveau betrokken zijn bij de LOVAH of een specifieke werkgroep versterken? Kijk dan naar onderstaande vacatures!

Werkgroep onderwijs

Vind jij een kwalitatieve opleiding tot huisarts belangrijk? Heb jij ideeën hoe de opleiding beter kan? Wil jij op landelijk niveau meedenken over thema’s zoals Veilig Opleiden, Toetsing, Praktijkmanagement en Vaardigheden leren in de praktijk?
Wij zoeken 2-3 nieuwe leden om onze gezellige groep te versterken. We vergaderen eens in de 4 tot 6 weken. Daarnaast vertegenwoordigen we de mening van aios bij landelijke themavergaderingen, klankbordgroepen en netwerkbijeenkomsten van de Huisartsopleiding Nederland.
Interesse? Neem contact op via  wo@lovah.nl voor meer informatie, onze vergaderdata en sluit aan!

Werkgroep zorg 2025

Vind je dat de organisatie van de zorg beter kan? Ben je klaar met gegevens faxen? Vind je dat er meer innovatie in je opleiding zou kunnen zitten? Word dan lid van Werkgroep Zorg 2025!
De werkgroep is ontstaan vanuit de verschillende juniorverenigingen om na te denken over hoe we de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand houden, waarbij kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal blijft staan. De werkgroep bestaat uit verschillende jonge zorgverleners in opleiding tot huisarts, medisch specialist, sociaal geneeskundige, klinisch chemici, (ziekenhuis)apothekers en technisch geneeskundigen. Vaak lopen wij tegen dezelfde problemen aan qua organisatie van zorg en in onze opleiding. Door onze krachten te bundelen kunnen wij de visie van de jonge zorgverlener op deze problemen uit brengen. En hier wordt naar geluisterd!
Per januari 2021 zoeken we nieuwe leden voor ons bestuur in diverse functies. Het liefst beginnen we vóór januari met een overdrachtstermijn van een aantal weken.
Wil jij hierover meedenken en invloed hebben op onze toekomstige zorg? Meld je dan aan om een keer mee te kijken! Meer informatie vind je op www.wz2025.nl of mail naar  secretaris@wz2025.nl

Werkgroep wetenschap

voor meer informatie mail naar wetenschap@lovah.nl

LOVAH Congres 2022

Wil jij graag bijdragen aan het grootste congres voor huisartsen in opleiding? Dat kan! Mail voor meer informatie naar LOVAH congres 2022.

NHG.org klankbordgroep

Welke informatie zoek jij op onze website? En welke wensen heb je misschien nog? Komend jaar actualiseren èn vernieuwen we NHG.org. Dit doen we graag samen met jou, zodat de website zo goed mogelijk aansluit bij jullie wensen. Kijk voor meer informatie op de NHG website.

Spoedzorg Congres 2022

Vanuit Huisartsenopleiding Nederland organiseren we i.s.m. een Huisartsenpost eenmaal per twee jaar een spoedzorg congres voor aios, opleiders en huisartsen. Het volgende congres vindt plaats in het voorjaar 2022 i.s.m. Huisartsenpost Midden Brabant. Het is een congres over de nieuwste inzichten in de spoedzorg op de huisartsenpost en in de dagpraktijk.

Aios zijn een belangrijke doelgroep van het congres daarom zoeken we een aios die in de werkgroep wil meedenken en meewerken bij de organisatie van het congres. Uiteraard met een vergoeding van de uren. We zullen voornamelijk online vergaderen en beginnen in september met de organisatie.

Denk je graag mee over de opzet en inhoud van dit congres en heb je enkele uren per maand tijd, mail dan naar Karin Slotman