Bestuur VUMC

Het bestuur van LOVAH VUmc bestaat uit AIOS die zich binnen en buiten het instituut inzetten voor de kwaliteit van de opleiding, het opkomen voor belang van alle AIOS en zorgen voor verbinding middels sociale activiteiten met collega’s uit alle opleidingsjaren.

– We vertegenwoordigen de AIOS en horen daarom graag als er iets speelt waar we bij kunnen helpen.
– We organiseren workshops over onderwerpen waarvan wij denken dat ze extra belicht mogen worden
– We organiseren sociale activiteiten om te zorgen dat AIOS elkaar beter leren kennen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Dit kan altijd via LOVAH VUmc agenda op de website, maar het nieuws komt naar je toe als je je inschrijft voor de e-maillijst (vumc@lovah.nl), of je ons volgt via Facebook of Instagram.

Door de korte duur van de opleiding is het verloop binnen ons bestuur relatief hoog. Heb je interesse om mee te denken over de kwaliteit van de opleiding of organiseer je graag activiteiten voor mede-AIOS? Schiet een van ons aan of stuur een mailtje via vumc@lovah.nl.

Bestuursleden LOVAH VUmc

 • Netanja ter Maaten (voorzitter)
 • Crissie  van den Akker (vice-voorzitter)
 • Mieke Bogerd (secretaris)
 • Siger Numans (penningmeester)
 • Marieke Berghuis
 • Rutger Muntendam
 • Femke van der Draai
 • Jolice van den Berg
 • Els Bruinewoud
 • Juriaan Stassen
 • Susanna Hofman
 • Tijn van Winden
 • Rosan Broer
 • Niels van der Vorst
 • Daphne van der Klink

Beleidsplan VUmc 2022-2023

LOVAH Beleidsplan 2022-2023 VUmc

Commissies & Activiteiten

 

Hoofdenoverleg

Een paar keer per jaar overlegt de LOVAH VUmc voorzitter met Nettie Blankenstein, het hoofd van onze opleiding. Onderwerpen van gesprek kunnen zijn slecht functionerende opleiders, problemen op stageplekken, communicatie met het instituut, perikelen in de terugkomdaggroepen. Van het hoofd van de opleiding horen we wat er speelt op de opleiding zelf. Op deze manier kunnen we als contactpersoon fungeren voor de aios naar de opleiding.

Breed overleg

Tweejaarlijks overleg tussen opleidingsinstituut, opleiders en AIOS.

LHK Symposium

Het LHK symposium is sinds enkele jaren een nieuwe traditie na de halfjaarlijkse LHK-toets met een gezamenlijke lunch voor alle aios en aansluitend een themamiddag met een politiek, dan wel maatschappelijk onderwerp. Naast het onder de aandacht brengen van een actueel maatschappelijk onderwerp heeft deze middag tot doel het bevorderen van de betrokkenheid tussen het instituut, de LOVAH en de aios. Vast terugkomende onderdelen zullen dan ook zijn een praatje vanuit het instituut en door de LOVAH over lopende zaken en de mogelijkheid voor aios om vragen te stellen aan de huisartsopleiding.

Curriculumcommissie

In deze commissie vindt inhoudelijke discussie plaats over de onderwijsplannen en het opleidingsplan dat jaarlijks gemaakt wordt. Kwaliteit van onderwijs is het hoofddoel.
De commissie bestaat o.a. uit een bestuurslid van de LOVAH VUmc en wordt voorgezeten door de twee onderwijscoördinatoren van de opleiding.
Vergadermomenten: elke 6-8 weken

Commissie ACP

In deze commissie vindt inhoudelijke discussie plaats over de plannen en evaluatie van het Arts Patiënt Communicatie (APC) onderwijs binnen de opleiding.
Deze commissie bestaat uit docenten van de huisartsopleiding. Daarnaast hebben wij als AIOS ook inspraak in deze commissie door afgevaardigden vanuit LOVAH VUmc mee te laten denken over het APC onderwijs binnen de opleiding.

Activiteitencommissie

De naam van deze commissie zegt genoeg, kortom een commissie die activiteiten organiseert om naast het zware huisartsenwerk af en toe te ontspannen en bij te kletsen met je mede-AIOS. We organiseren onder andere vier keer per jaar een borrel samen met de LOVAH AMC en twee keer per jaar een LHK-pubquiz.

Workshopcommissie
Groepsvertegenwoordigersoverleg

>Één keer in de drie maanden komen we samen met alle groepsvertegenwoordigers om te bespreken wat er gaande is in de opleiding. Groepsvertegenwoordigers kunnen problemen in hun groepen terugkoppelen aan ons en wij bespreken dit met het hoofd van de opleiding. Anderzijds vragen wij de input van onze AIOS over belangrijke onderwijszaken. Hiermee zorgen we dat de AIOS goed vertegenwoordigd zijn en we het onderwijs kunnen blijven verbeteren.

Alumni commissie

In 2016 is gestart met de alumnicommisie. Het doel is om ook na de opleiding verbonden te blijven met elkaar en met de huisartsopleiding VUmc. We willen nascholingen organiseren voor de alumni en ook borrels om je oud studiegenoten te blijven zien. Anderzijds is het voor de huisartsopleiding van het VUmc fijn om op deze manier contact te houden met afgestudeerden, wanneer zij iemand zoeken voor een klus, docentschap of opleiderschap

Activiteiten

Gedurende het jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zowel onderwijs gerichte activiteiten en gezellige activiteiten. Zo wordt er bijvoorbeeld na iedere LHK toets het Politiek Café georganiseerd. Daarnaast zorgt de activiteitencommissie voor leuke borrels en organiseert de workshopcommissie het hele jaar door verschillende workshops.

Een greep uit de activiteiten die wij als LOVAH VUmc organiseren zijn:

 • Politiek Café
 • Workshops (oa spiraal plaatsen, insuline therapie)
 • Instrumentenmarkt
 • Groepsvertegenwoordigersbijeenkomsten
 • Borrels
 • LHK-pubquiz
 • Kerst- en Lente lunch

Check de agenda om te zien welke activiteiten er binnenkort op de planning staan!