Kies in het menu aan de rechterzijde voor meer informatie over de afdeling

LOVAH Utrecht

LOVAH Utrecht staat voor Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen, afdeling Utrecht: een gezellige, kritische groep huisartsen in opleiding in Utrecht die invloed uitoefent op de kwaliteit van het onderwijs, maar ook activiteiten organiseert als workshops en feesten. Wij bestaan uit een bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR), actieve leden (de groepsvertegenwoordigers) en verschillende commissies.

De LOVAH Utrecht heeft als rol:
–  Het bespreken van lokale (instituutsgebonden) onderwerpen.
–  Het signaleren van instituut overstijgende thema’s.
–  De vertegenwoordiging van de AIOS op het instituut. Problemen met je onderwijsgroep, de groepsdocenten of praktische zaken, kunnen in overleg worden opgepakt en aangekaart.

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste aios die het bestuur en de commissies willen ondersteunen. Mocht je meer willen weten over de taken van het bestuur en de commissies, sluit dan een keer aan bij een vergadering.

Bij de LOVAH Utrecht is er grote behoefte aan input van AIOS. Per onderwijsgroep wordt tenminste 1 persoon als groepsvertegenwoordiger aangewezen: iemand die mee wil denken over ontwikkelingen binnen de opleiding, maar ook opleidingsgerelateerde problemen binnen zijn of haar onderwijsgroep wil terugkoppelen.

Heb je interesse en/of wil jij je opgeven als (een van de) groepsvertegenwoordigers?

Inschrijvingen

 

  • Er zijn momenteel geen inschrijvingen voor activiteiten.

Commissies & Activiteiten

 

Onderwijscommissie

De onderwijscommissie is een afvaardiging uit de LOVAH Utrecht vergadering waar in elk geval de voorzitter van de LOVAH Utrecht in zit. Zij vergaderen eens per 2 maanden met het hoofd van de opleiding (Roger Damoiseaux) en het plaatsvervangend hoofd (Monique Filippo) van de opleiding over o.a. onderwijskundige zaken, opleidingszaken, reglementzaken, voorzieningen, en andere praktische zaken die zijn teruggekoppeld door de groepsvertegenwoordigers.

De LOVAH Utrecht leden kunnen op deze manier de wensen en vragen van de aios bij het instituut neer leggen en erop toezien dat, indien mogelijk, verbeteringen ook daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden. De leden van de onderwijscommissie rapporteren vervolgens weer op de LOVAH Utrecht vergaderingen wat er is besproken met het instituut.

Activiteitencommissie(ACCIE)

De ACCIE van de LOVAH Utrecht is een bruisende commissie die zorgt voor actieve, interessante, leerzame, soms lekkere, maar voornamelijk erg gezellige activiteiten, minimaal 4 keer per jaar. Hieronder valt de beroemde traditionele zeildag, de pubquiz, de jaarlijks wisselende activiteit en de avonden voor de startende huisarts. De uitnodigingen voor de activiteiten worden per (ELO) mail rondgestuurd, zijn te vinden in de agenda op de LOVAH Utrecht site, op de facebooksite en in de vorm van een poster op het instituut.

Sollicitatiecommissie

De sollicitatiecommissie vertegenwoordigd de AIOS bij de sollicitatieprocedure voor de huisartsopleiding voor zowel opleiders als AIOS. De commissie is bijvoorbeeld betrokken bij de oriëntatiecursus die nieuwe opleiders volgen. Daarnaast zorgt de commissie voor aanwezigheid van AIOS bij de STARR gesprekken. Het kost niet veel tijd en een mooie manier om actief betrokken te zijn bij de opleiding.

Heb je interesse of wil je graag een keer aanwezig zijn tijdens een sollicitatiegesprek, stuur dan een mailtje naar aiossollicitaties@hotmail.com

Instrumentenmarkt

Ieder half jaar wordt tijdens de introductiedagen van de nieuwe AIOS een instrumentenmarkt georganiseerd door 2 leden van de LOVAH Utrecht. Zo krijgen de AIOS de mogelijkheid verschillende instrumenten en tassen te zien en uit te proberen. Er zijn tijdens de instrumentenmarkt AIOS aanwezig die graag meer vertellen over LOVAH Utrecht en nemen zij ook hun eigen tas mee om als voorbeeld te laten zien. Op dit moment wordt de instrumentenmarkt verzorgd door leden van het bestuur.

LHK commissie

Deze commissie zorgt ieder half jaar voor de onderwijsmiddag na de LHK toets in de vorm van een interessant symposium, inclusief lunch. Dit betreft meestal een onderwerp die niet of onvoldoende aanbod is gekomen gedurende het normale curriculum. De AIOS in deze commissie kunnen dit eenmalig doen of voor meerdere LHK middagen.

Summerschoolcommissie

Eind juli / begin augustus worden er vanuit de opleiding twee ‘summerschool-dagen’ georganiseerd. Op deze twee dagen worden er in een bepaald thema verschillende lezingen en workshops gegeven. Als commissielid bepaal je de onderwerpen die jij leuk vindt en geef je samen met docenten van het instituut invulling aan deze dag. De AIOS in deze commissie (4-6 personen) kunnen dit eenmalig doen of er voor kiezen dit meerdere keren te doen.
Heb je interesse voor een van de bovenstaande commissies, meld je dan aan via utrecht@lovah.nl