zoek 
match 
ruil

Ruilen van opleidingslocatie

Eenmaal aangenomen voor de huisartsopleiding is het de bedoeling dat je de opleiding afmaakt op de locatie waar je gestart bent. Maar soms kunnen er zich omstandigheden voordoen waarin het prettiger kan zijn om de opleiding voort te zetten op een andere opleidingslocatie. In die gevallen kun je een ruilverzoek doen. Om in aanmerking te komen voor een ruil, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen én een aios vinden die met je wil ruilen. Dit blijkt nog niet zo makkelijk te zijn. In de praktijk komen weinig ruilverzoeken tot stand. Echter, niet geschoten is altijd mis. 

Samenwerking tussen opleidingsinstituten en Lovah

Voor het matchen van aios die graag van opleidingslocatie willen ruilen, werken de opleidingsinstituten samen met de Lovah. Wij publiceren alle ruilverzoeken op onze website en leggen een potentiële match voor aan de betrokken instituten. 

Je hebt twee mogelijkheden als je graag wilt ruilen:

 1. Je kunt zelf een verzoek indienen bij de Lovah voor publicatie op hun website. 

  Ruilverzoek indienen
   
 2. Je kunt kijken of er tussen de verzoeken op onze website een potentiële match staat en daarop reageren.

   Ingediende ruilverzoeken

Let op:

 • Bij een ruil behoort de acceptatie van de regelgeving en procedures van het nieuwe instituut. Dit betekent dus ook de bereidheid om een plek in de gehele regio van het nieuwe instituut te accepteren.
   
 • Het is niet mogelijk om voordat een eventuele ruil tot stand komt, contact te leggen met de betreffende aios waarmee geruild wordt of tijdens het ruilproces al informatie te krijgen over een eventuele koppeling met een opleider of stageplek bij het nieuwe instituut.

Ruilproces

 1. Zelf verzoek tot ruilen indienen

  Wil je graag van plek ruilen? Geef dit dan aan bij je opleidingshoofd. Deze beoordeelt of je ruilverzoek aan de voorwaarden voldoet en of je in aanmerking komt om te ruilen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan ontvang je hiervan een verklaring van het opleidingshoofd. Met deze verklaring kun je een verzoek tot ruilen laten publiceren op de ruilverzoeken pagina van de website van de Lovah.

 2. Publicatie van het ruilverzoek

  Als je een ruilverzoek wil laten publiceren op de website, vul je het online formulier in onderaan deze pagina. Het ingevulde formulier, inclusief verklaring van je opleidingshoofd, dien je online in bij de Lovah. Na ontvangst wordt het verzoek hier online gepubliceerd inclusief nummer en datum. Je naam wordt niet vermeld. Je opleidingsjaar, de locatie waar je nu zit en de locatie waar je naar toe wilt uiteraard wel.

 3. Reageren op een ruilverzoek

  Een overzicht van de reeds ingediende ruilverzoeken vind je hier. Zie je een ruilverzoek waar je geïnteresseerd in bent en wil je reageren? Dan geef je dit eerst aan bij je opleidingshoofd. Ook in dit geval beoordeelt het opleidingshoofd of je aan de voorwaarden voldoet om te kunnen ruilen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan ontvang je ook een verklaring van je opleidingshoofd. Vervolgens geef je bij de Lovah aan dat je interesse hebt in een ruilverzoek door het online formulier in te vullen op de website. Vergeet hierbij niet het nummer van het ruilverzoek te vermelden en de verklaring dat je aan de ruilvoorwaarden voldoet bij te voegen.

  Let op: zijn er meerdere kandidaten voor één ruilverzoek, dan wordt het verzoek van degene die als eerste heeft gereageerd ook als eerste in behandeling genomen.

 4. Totstandkoming van een ruil

  De Lovah legt de ruilkandidaten voor aan de betrokken instituten. De twee betrokken opleidingshoofden bekijken vervolgens samen of de aios in vergelijkbare fases van de opleiding zitten en of het nog te volgen opleidingstraject op de nieuwe locaties uitvoerbaar is. Denk hierbij aan vrijstellingen, bijzonder verlof en parttime werken. Is dat het geval? Dan tekenen beide aios een verklaring dat de ruil op vrijwillige basis tot stand is gekomen en dat er geen vergoeding voor gegeven is. Daarna melden de opleidingshoofden de ruil bij de Lovah, SBOH en bij Huisartsopleiding Nederland.

  Willen aios ruilen tussen de locaties van één instituut? Dan wordt de beoordeling of de ruil mogelijk is, gedaan door het opleidingshoofd van het instituut waar de beide aios in opleiding zijn. De procedure verloopt verder hetzelfde.

  • Voorwaarden

   Wil je ruilen van opleidingslocatie? Dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

   • Je moet de eerste opleidingsperiode in de huisartspraktijk hebben afgerond.
   • Tijdens een stage kun je niet ruilen. Dit geldt voor alle stages: klinische, GGZ-, CZ-, keuze- en huisartsstages.
   • Je moet in een vergelijkbare fase van de opleiding zitten als de aios waarmee je wilt ruilen.
   • Ruilen vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Je moet bereid zijn dit te bevestigen met een schriftelijke verklaring.
   • Je mag niet betaald worden voor een ruil. Ook dit moet je bevestigen in een schriftelijke verklaring.
   • Je doorloopt een normaal opleidingstraject. Dit wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de competentiebeoordelingslijst (ComBeL). Doorloop je een bijzonder traject? Dan kun je niet ruilen. Het opleidingshoofd kan hier een uitzondering op maken als de ontstane persoonlijke situatie mede oorzaak is van het bijzondere traject. Het nieuwe instituut moet bereid zijn het voorgestelde bijzondere traject na beoordeling over te nemen.
   • Het nog te volgen opleidingstraject moet op de nieuwe opleidingslocatie uitvoerbaar zijn.

   Voldoet 1 of voldoen beide aios niet aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan is ruilen niet mogelijk.

  • Geschillen of klachten

   Ben je het niet eens met een besluit dat is genomen tijdens de ruilprocedure? Dan kun je je geschil of klacht melden bij de Commissie Uitvoering Selectie (CUS) via support@huisartsopleiding.nl. De CUS bekijkt vervolgens of de procedure goed uitgevoerd is.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.