Regelgeving aioto’s

 

Duur van het aioto-traject
Een officieel aioto-traject met een dienstverband bij de SBOH maakt het mogelijk de huisartsopleiding te combineren met promotieonderzoek. De duur van de opleiding kan bij deze combinatie worden verlengd tot maximaal zes jaar en zes maanden.

Goedkeuring van het aioto-traject

Om te kunnen starten als aioto moet je via de gebruikelijke sollicitatieprocedure zijn aangenomen voor de huisartsopleiding bij een van de acht instituten of reeds begonnen te zijn aan de opleiding. Vervolgens dien je een promotor/ onderzoeksbegeleider te vinden en een gefinancierd en huisartsgeneeskundig relevant onderzoeksproject, eventueel met hulp van de (beoogde) huisartsopleiding. Er zijn nog niet op alle universiteiten vaste aanspreekpunten voor het aioto-traject, maar vraag concreet naar de mogelijkheden.

Nadat je aangenomen bent voor de opleiding en een geschikt en interessant onderzoek gevonden hebt, maak je een individueel leerplan met een tijdspad en je motivatie. Dit bespreek je vervolgens met het hoofd van de (lokale) huisartsopleiding en je begeleiders. Hierna moet het plan ingediend worden bij de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen) die het plan toetst aan een aantal criteria voordat goedkeuring verleend wordt. De criteria zijn:

  • Ten minste één jaar van het onderzoek vindt plaats na aanvang van de huisartsopleiding
  • De opleiding mag niet langer dan één jaar aaneengesloten onderbroken worden

 Indien de RGS goedkeuring verleent, moet ook de SBOH officieel om toestemming gevraagd worden en dan is het aioto-traject gerealiseerd.

 Aandachtspunten samenstellen aioto-traject
Bij het opstellen van je persoonlijke aioto-traject zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden, namelijk:

  • Ten minste één jaar van het wetenschappelijk onderzoek moet plaatsvinden na aanvang van de huisartsopleiding
  • De opleiding mag niet langer dan één jaar aaneengesloten onderbroken worden door wetenschappelijk onderzoek
  • Wanneer de huisartsopleiding afgerond is, eindigt de arbeidsovereenkomst met de SBOH

Salaris
Een aioto die zijn of haar traject ingediend heeft bij de SBOH en goedkeuring heeft gekregen, wordt betaald door de SBOH als een ‘normale’ aios huisartsgeneeskunde. Dit betekent dat de aioto maximaal 6,5 jaar bij de SBOH in dienst is, met de daarbij behorende salarisgroei.

Voorwaarde voor een doorlopend dienstverband bij de SBOH is wel dat de aioto de huisartsopleiding nog niet heeft afgerond. Het dienstverband eindigt namelijk wettelijk wanneer de huisartsopleiding voltooid is. Om te voorkomen dat na voltooiing van de opleiding je elders een dienstverband moet aangaan om het onderzoek te voltooien, is het aan te bevelen het aioto-traject te eindigen met de huisartsopleiding. Zie voor meer informatie de site van de SBOH.