Over het aioto-traject

Waarom zou ik aioto worden?

Allereerst natuurlijk omdat het uitdagend, interessant en afwisselend is. De ervaring die je als onderzoeker binnen het gebied van de huisartsgeneeskunde opdoet, maakt dat je kritisch kijkt naar de wetenschappelijke onderbouwing van het gevoerde beleid. Daarnaast weet je door je klinische blik welk onderzoek relevant is voor de huisartsgeneeskunde.

Maar er is ook een andere reden: de huisartsgeneeskunde ontwikkelt zich in een hoog tempo en er is behoefte aan huisartsen die deze ontwikkeling richting kunnen geven. Het wetenschappelijk onderbouwen van de dagelijkse patiëntenzorg is belangrijk om de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde te waarborgen. Beleidsmakers hebben onderbouwing nodig van de kwaliteit en waarde van de huisartsgeneeskunde om de positie van huisartsen als poortwachters in de zorg te handhaven en te verstevigen. Als huisartsonderzoeker lever je dus een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing en verdere ontwikkeling van het vakgebied.

Hoe word ik aioto?

Je bent aioto wanneer je de huisartsopleiding combineert met een promotietraject. Je moet wel zelf solliciteren naar zowel een opleidings- als een onderzoeksplek, zie hiervoor Werkgroep – Wetenschap – Lovah (onderaan vacatures) of https://www.huisartsopleiding.nl/vacatures/. Wanneer je voor beiden aangenomen bent, kun je officieel als aioto bij de SBOH in dienst.

Hoe ziet het aioto-traject er precies uit?

Een aioto-traject duurt gemiddeld zes jaar, waarvan drie jaar opleiding en drie jaar onderzoek. Het aioto-traject kan vaak op maat gemaakt worden, in overleg met het hoofd van de opleiding en de onderzoeksbegeleider. Zo kun je periodes van fulltime onderzoek afwisselen met periodes fulltime opleiding. Het is ook mogelijk een gedeelte van de week in de praktijk te zitten en een gedeelte aan je onderzoek te werken.

 Door wie wordt een aioto begeleid?

Tijdens de verschillende delen van het aioto-traject krijg je te maken met verschillende begeleiders. Tijdens de huisartsopleiding heb je te maken met de opleider in de huisartsenpraktijk en de groepsdocenten op de terugkomdagen. Dit verschilt niet van de begeleiding die ‘gewone’ aios ontvangen.

Tijdens de onderzoeksperiodes word je begeleid door je promotor(en) en co-promotor(en). Gedurende het onderzoek heb je met hen overleg over de opzet, uitvoering, analyse en rapportage van het onderzoek en de totstandkoming van je proefschrift.

Werkgever en salaris

Als aioto kun je gedurende het gehele aioto-traject in dienst zijn bij de SBOH. Dit heeft als voordeel dat je gedurende het hele traject dezelfde werkgever hebt. De SBOH en de UMC’s hebben een overeenkomst over de financiering van aioto-trajecten. Het salaris dat je verdient gedurende je onderzoeksperiodes wordt door de SBOH verhaald op je onderzoeksproject. Voor de specifieke eisen die de SBOH aan het dienstverband stelt, kun je kijken onder het kopjeregelgeving en op de site van de SBOH.

Mogelijke knelpunten binnen je aioto-traject

Hoewel het aioto-traject vele voordelen biedt, kan de combinatie van onderzoek en opleiding ook wel eens lastig zijn. Als aioto heb je twee belangrijke doelstellingen:

  1. Huisarts worden door het afronden van de huisartsopleiding
  2. Onderzoek leren doen door het afronden van je proefschrift

Deze doelstellingen zijn niet zo eenvoudig te behalen. Het continue spanningsveld tussen tijd besteden aan onderzoek én de benodigde energie steken in de huisartsopleiding moet je niet onderschatten. Veel aioto’s hebben gedurende hun traject weleens het gevoel dat zij tekortschieten op één van deze, of beide terreinen. Kortom, een goede (en soms moeilijke) leerschool voor het combineren van twee banen met een gezinsleven en sociaal leven.

Daarnaast moet je als aioto zelf goed het overzicht houden over je traject en je prioriteiten en deze regelmatig bespreken met de verschillende begeleiders van zowel het onderzoek als de opleiding.

Het aioto-netwerk

Er wordt veel interessant onderzoek gedaan door aioto’s. Een goede verbinding tussen aios en aioto’s van de diverse instituten is een van onze missies. Daarnaast willen met ons netwerk kennisdeling en samenwerking tussen aioto’s stimuleren. De Werkgroep Wetenschap beheert het aioto-netwerk en middels nieuwsbrieven, aiotodagen en wetenschapsdagen wordt dit netwerk onderhouden.