Missie en Visie

Voor aios – Door aios

De LOVAH – Landelijke organisatie van aspirant huisartsen –  is dé organisatie die de belangen van ruim 2400 huisartsen in opleiding behartigt. Sinds het ontstaan in 1980 is de LOVAH uitgegroeid tot een georganiseerde, betrokken en onafhankelijke organisatie vóór maar ook vooral dóór huisartsen in opleiding. De basis en ook gelijk de grootste kracht van de organisatie wordt gevormd door de inzet van gemotiveerde aios huisartsgeneeskunde. Binnen de LOVAH streven wij naar een cultuur waarin iedere aios zich gewaardeerd en gehoord voelt. Wij leveren zowel op regionaal als landelijk niveau een bijdrage aan de ontwikkeling van de huisartsopleiding, de (toekomst van de) huisartsgeneeskunde en de positie van aios daarin. Als landelijke belangenbehartiger staan wij voor goede arbeidsvoorwaarden, een optimale en veilige leeromgeving en een kwalitatief goede huisartsopleiding.
Wij vertegenwoordigen de stem van de aios bij verschillende landelijke partnerorganisaties, zoals de SBOH, LHV, NHG en Huisartsopleiding Nederland.
Het landelijke bestuur van de LOVAH bestaat momenteel uit 8 actieve aios huisartsgeneeskunde van verschillende instituten.

Ben je net begonnen aan de opleiding?
Kijk dan ook eens op deze pagina voor een persoonlijk berichtje.

Landelijke projecten

Ook buiten de opleiding is de LOVAH actief

Het LOVAH bestuur zet zich in voor verschillende landelijke projecten binnen en buiten de opleiding. Zo is de LOVAH het project veilig opleiden gestart om een goede en veilige leeromgeving te waarborgen. Daarnaast zijn wij betrokken bij de cyclische verbetering van de opleiding binnen Huisartsopleiding Nederland.
Ook buiten de opleiding is de LOVAH actief. Zo waren wij onderdeel bij de herijking van de kernwaarden van de huisarts en nemen we deel in de interprofessionele werkgroep zorg 2025. Verder hebben wij met de Jonge Specialist en LAD het project Zin in Zorg gelanceerd, een beweging die staat voor méér werkplezier voor jonge dokters.
Daarnaast organiseren de werkgroepen van het Landelijke bestuur verschillende activiteiten, variërend van congressen, Europese uitwisselingen, sportactiviteiten, debatten en sociale activiteiten.

Bestuursleden

Voorzitter

Youri Poelemeijer

Groningen

voorzitter@lovah.nl

Vice-voorzitter

vicevoorzitter@lovah.nl

Secretaris

Astrid Drijkoningen

Utrecht

secretaris@lovah.nl

Penningmeester

Alexander Goudriaan

Groningen

penningmeester@lovah.nl

Sponsoring

Thomas van der Velde

Groningen

sponsoring@lovah.nl

PR

Nejra Kabašaj

pr@lovah.nl

Bestuurslid onderwijs

Elske Princen

Nijmegen

e.princen@lovah.nl

Bestuurslid onderwijs

Floyd van de Graaf

Utrecht

onderwijs@lovah.nl

Algemeen bestuurslid

Ties Janssen

Groningen

t.janssen@lovah.nl

Social media

Volg ons ook op onze socials!

Instagram LOVAH

Facebook LOVAH