Visie eerstelijnszorg 2030

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport publiceerde haar visie eerstelijnszorg 2030, met als doel de eerstelijnszorg toegankelijk te houden. Voor een korte samenvatting, lees dit bericht van Skipr of check deze infographic van VWS. 

De visie is ondertekend door veel een breed scala aan partijen die bijdragen aan de eerstelijnszorg, waaronder LHV, NHG en InEen namens de huisartsen. In de visie wordt vooruitgedacht naar het jaar 2030. Op dat moment moeten professionals in hechte verbanden in de wijk of dorp samenwerken, moet een betere infrastructuur beschikbaar zijn en moet de regeldruk op de gezondheidszorg flink zijn afgenomen. Voor de uitwerking heeft het ministerie van VWS 104 miljoen euro beschikbaar gesteld. Minister Helder lichtte dit toe in haar brief aan de tweede kamer.

Wat ons betreft een mooi streven,  maar ook uitdagend. Een punt op de horizon waar we met zijn allen naartoe kunnen werken. Lovah heeft namens de AIOS huisartsgeneeskunde input kunnen leveren aan de commentaren van LHV en NHG op de visie. Hoewel deze commentaren nog niet zijn doorgevoerd in de gepubliceerde visie, zullen deze worden meegenomen tijdens de implementatiefase. 

De visie is tot stand gekomen met bijdragen van: Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlands Huisartsen Genootschap, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, ActiZ, V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Zorgthuisnl, Apothekersorganisatie KNMP, KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Paramedisch Platform Nederland (PPN), Verenso, NVAVG, VNG, Sociaal Werk Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, ZonMw, Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse ggz, Dutch Hospital Association, ZKN - Zelfstandige Klinieken Nederland en VWS.

download
Terug naar nieuws

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.