Uitkomsten beloningsonderzoek CAO

Onderzoek

Op 4 juli zijn de officiële resultaten van het vergelijkingsonderzoek naar primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden onder alle artsen in opleiding tot geneeskundig specialist (aios) en artsen niet in opleiding tot geneeskundig specialist (anios) gepresenteerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau FWG Progressional People, in opdracht van de SBOH en met medewerking van de LAD. Doel van dit onderzoek was verschillen in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te onderzoeken tussen alle verschillende arts-assistenten (aios binnen de SBOH, ziekenhuis, GGZ, UMC en anios). Dit onderzoek is tot stand gekomen doordat er duidelijke signalen waren dat salarissen ongelijk verdeeld zijn, waarbij onder andere de Lovah deze bij de SBOH kenbaar heeft gemaakt. De aios binnen de SBOH zouden hierbij in het nadeel zijn.

Uitkomsten

De uitkomsten van het onderzoek zijn te lezen in het onderzoeksrapport op de website van de SBOH (klik hier) en zijn inmiddels ook al breed opgepakt in de media (Volkskrant en Medisch Contact). De uitkomsten van het vergelijkingsonderzoek in het kort zijn:

- Het basissalaris voor aios buiten de SBOH is significant hoger, waarbij de verschillen in werkelijkheid nog hoger zullen uitvallen. Dit komt doordat bij de CAOs buiten de SBOH vele procenten structurele loonsverhoging zijn toegekend na het ijkpunt van dit onderzoek (januari 2023). Uit het onderzoek blijkt ook dat van de aios binnen de SBOH, de aios huisartsen het laagste basissalaris hebben.

- Wanneer iemand zich van een anios naar een aios positie begeeft is er sprake van een terugval in salaris. Dit is ongewenst. Vaak heeft een aios op dat moment hoge vaste lasten, waarbij een terugval in salaris een andere beroepskeuze kan betekenen.

- Bij het in dienst komen bij de SBOH kunnen er maximaal twee ervaringsjaren worden toegekend in de salaristrede. Dit geldt niet voor aios buiten de SBOH. Dit feit maakt dat de aios zich ondergewaardeerd voelt en de reeds aanwezige verschillen in salaris verder vergroot zullen worden.

- Een gemiddelde basisarts heeft 4 ervaringsjaren vóór de start van de opleiding (Nivel). Uitgaande van deze ervaringsjaren kan een salarisverschil voor aios binnen de SBOH, in vergelijking met aios buiten de SBOH, oplopen van 571 tot 2552 euro per maand.

De Lovah en CAO onderhandelingen

De Lovah heeft actief geparticipeerd in een klankbordgroep ten tijde van dit onderzoek. Samen met zowel andere vertegenwoordigers van aios-verenigingen binnen de SBOH, en aios-verenigingen buiten de SBOH hebben wij input kunnen leveren in dit onderzoek.

De Lovah heeft de onderzoeksresultaten uitgebreid bekeken en is zich ervan bewust dat we onze positie moeten versterken bij de op-korte-termijn volgende CAO onderhandelingen voor 2024. De SBOH heeft kenbaar gemaakt dat onderhandelingen in salarisverhogingen afhankelijk zijn van te verkrijgen geld vanuit het Ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Op 4 juli is er vanuit de SBOH, onderschreven door o.a. de Lovah, een schriftelijk verzoek ingediend bij het Ministerie van VWS tot verruiming van het budget om de salarisverschillen aan te kunnen pakken. Zij willen in ieder geval voor 1 september in overleg met het VWS. Doel is om met deze stappen de eerste lijn aantrekkelijker te maken voor nieuwe aios en daarmee toekomstige collega's. Hierbij maken we de zorg toekomstbestendig met goed opgeleide zorgprofessionals en houden we daarmee Nederland en de zorg draaiende. Zeker in de huidige situatie, waarbij de zorg steeds meer begint te piepen en te kraken, is investeren in een stabiele fundering, de eerste lijn, van levensbelang.

Alexander Goudriaan - Penningmeester Lovah
Terug naar nieuws

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.