Stem voor jouw pensioenvertegenwoordiger

Verkiezing
De Beroepspensioenvereniging (BPV) Huisartsen houdt een verkiezing voor nieuwe vertegenwoordigers in het adviesorgaan voor het bestuur. Tot 22 mei kun je je stem uitbrengen op huisartsen en AIOS die zich willen inzetten voor ons pensioen door zitting te nemen in de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van de (BPV). Stemmen doe je eenvoudig online via de door jou per email of post ontvangen persoonlijke inlogcode. 

Let op: de mail wordt verstuurd door het bedrijf Motivaction, kijk dus eventueel ook in je spam. 

Waarom is stemmen zo belangrijk?
In dit democratisch gekozen orgaan zitten maximaal 28 huisartsen en AIOS. De belangrijkste taak van de afgevaardigden is ervoor zorgen dat u een goede en betrouwbare regeling heeft en houdt.

Dit is een kans om mee te denken over hoe wij als AIOS ons pensioen in de toekomst voor ons zien. Het is belangrijk dat we als AIOS vertegenwoordigers hebben, zodat we mee kunnen denken over onze eigen toekomst en mee kunnen beslissen bij belangrijke onderwerpen. De VvA vergadert met het bestuur van de BPV en SPH. Meer informatie lees je hieronder of op de website van de SPH.  

Deelnemers van de verkiezing
Op deze pagina vindt u de complete deelnemerslijst. De volgende AIOS hebben zich verkiesbaar gesteld:

Els Wieten uit Rotterdam
Nora Farih uit Leiden
Ko Kalantary uit Maastricht
Tim van der Voort uit Ermelo
Ties Janssen uit Rotterdam

Wat houden de SPH en de BPV Huisarstsen nou precies in?
Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) is het pensioenfonds van Huisartsen (in opleiding) en is een fonds voor en door huisartsen. SPH is een verplicht gesteld beroepspensioenfonds. Dit betekent dat vrijwel alle huisartsen in Nederland verplicht zijn om deel te nemen. 

Een verplichte beroepspensioenregeling moet draagvlak hebben. Daarvoor is de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV) opgericht. De BPV behartigt de belangen van alle deelnemers aan de pensioenregeling. De BPV bepaalt de inhoud van de regeling en geeft opdracht aan de SPH om deze uit te voeren. Met uw lidmaatschap heeft u invloed op uw pensioenregeling. 

Alle AIOS krijgen aan het begin van hun opleiding de vraag of zij lid willen worden van de BPV. Ben je hier nog geen lid van? Kijk dan op deze pagina hoe je je kunt aanmelden. 

Lovah bestuur
Terug naar nieuws

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.