RGS vacature AIOS lid

Vanuit de LOVAH kunnen we weer een AIOS lid aandragen voor de RGS!

De RGS is verantwoordelijk voor (her)registratie van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, medisch specialisten, sociaal geneeskundigen en profielartsen. Daarnaast is de RGS verantwoordelijk voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten.

Als AIOS lid ben je 1 keer per 6 weken aanwezig bij de vergadering (dit is meestal digitaal van 13:00-17:00). Hier worden besluiten genomen over het al dan niet herregisteren van een opleidingsinstituut of eventueel de herregistratie van een individueel persoon besproken.

1 keer per jaar is een themadag waarop een thema bijvoorbeeld veilig opleiden wordt besproken. Ook kun je meedoen met het visiteren en zo de kwaliteit van de van de andere huisartsenopleidingen te bewaken.

Per vergadering ontvang je een vergoeding en eventuele reiskosten worden vergoed.

Wil jij meepraten over de herregistraties van de opleidingen, je stem als AIOS laten horen wat belangrijk is in het opleiden, solliciteer!

Wil je meer weten over de RGS? Kijk dan op  http://www.knmg.nl onder RGS.
Voor eventuele aanvullende vragen kun je een mailtje sturen naar secretaris@lovah.nl.

 

Astrid Drijkoningen, Secretaris
Terug naar nieuws

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.