Resultaten Lovah ledenenquete

Vorig jaar hebben we onze aios gevraagd om een enquête in te vullen en ruim 600 aios hebben hier gehoor aan gegeven. De enquête ging over 5 onderwerpen: de toekomst van de huisartsenzorg; werkplezier,  werkomstandigheden en veilig opleiden; begeleiden van coassistenten; opleidingsinstituut en ruilen; en duurzaamheid.

We presenteren hierbij de resultaten en onze aanbevelingen. Naast het volledige rapport hebben we ook een beknopte samenvatting gemaakt van de belangrijkste resultaten. 


Enkele aanbevelingen naar aanleiding van de enquête zijn (een overzicht van alle aanbevelingen staan in de documenten): 

  1. Verbeter het imago van de huisartsgeneeskunde door te laten zien dat én waarom aios blij zijn met hun keuze voor de opleiding
  2. Informeer en ondersteun jonge huisartsen die de overstap van waarnemer naar huisarts in loondienst of praktijkhouder willen maken 
  3. Houd de mening van aankomend huisartsen ten aanzien van de toekomst en de houdbaarheid van de gezondheidszorg in ogenschouw 
  4. Gebruik de feedback van aios om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren en koppel deze verbetering actief terug 
  5. Zet in op preventie door middel van armoedebestrijding, milieumaatregelen, subsidiëringen, verboden en beperkingen


Klik hier voor het volledige rapport of download hem met de button hieronder.
Klik hier voor de samenvatting. 

Landelijk bestuur download
Terug naar nieuws

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.