Rapport wat beweegt de basisarts

Zoals in een eerdere bericht over het capaciteitsorgaan te lezen viel is Lovah betrokken bij het Capaciteitsorgaan. Dit is een organisatie die middels beraming een adviserende en informatieve rol heeft voor de zorgsector en overheid, met betrekking tot de behoefte aan en de capaciteit van de hiermee gepaard gaande instroom in opleidingen en vervolgopleidingen. Binnen het Capaciteitsorgaan vertegenwoordigd de Lovah de aios binnen de kamer huisartsen en met een advies rol in de adviesgroep basisartsen.

Bij de adviesgroep basisartsen waren verschillende groepen betrokken, waaronder de Lovah, bij het ontwikkelen van een onderzoek naar het loopbaangedrag van artsen, welke afwegingen deze artsen in hun loopbaan maken en wat dat betekent voor de raming van basisartsen.

Het onderzoek laat 5.778 basisartsen (27% van het totaal aantal basisartsen) aan het woord die hebben meegewerkt aan een enquete over waar ze werken of hebben gewerkt, wat hun ervaringen en overwegingen zijn en wat hun keuze heeft beïnvloed.

 

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

·       De behoefte onder basisartsen aan een vervolgopleiding lijkt groter dan in eerdere peilingen is verondersteld.

·       De periode dat basisartsen in de praktijk blijven werken voordat ze in opleiding gaan, is ten opzichte van vorige peilingen verder gestegen.

·       Er is in 2023 geen toename waar te nemen van de groep basisartsen die  buiten de zorg werkt en/of in een functie werkt waarvoor de arts titel niet nodig is.

·       Aios en anios ervaren in hun werk een groot tekort aan personeel. De anios doet taken die anders de aios, de physician assistant of de verpleegkundig specialist doet en soms ook de medisch specialist.

·       De aniosperiode heeft meer functies dan alleen het wachten op een opleidingsplek. Die functies verschillen voor artsen die na de geneeskundeopleiding zeker wisten een vervolgopleiding te gaan doen, artsen die twijfelen over het specialisme en artsen die twijfelen of ze een vervolgopleiding willen doen.

·       Inhoudelijke gedrevenheid is voor alle artsen een belangrijke drijfveer; persoonlijke (regel)ruimte blijkt voor een deel van de artsen eveneens van belang.

·       Arbeidsvoorwaarden, werkdruk en diensten blijken voor de meeste artsen geen primaire drijfveer.

·       Een aantal basisartsen heeft in de aniosperiode behoefte aan support, tot uiting komend in begeleiding, waardering en erkenning.

·       De verschillende functies die de aniosperiode voor basisartsen heeft gekregen, zorgen voor een grotere kans groot op een mismatch tussen de behoefte van basisartsen aan persoonlijke fit en de maatschappelijke behoefte en eisen van werkgevers en opleiders.

 

Wat voor de huisartsenzorg interessant is is dat artsen zich behalve door de interesse in een vakgebied ook laten leiden door factoren als een positieve werksfeer, variatie in werkzaamheden en contact met patiënten. Naast de inhoudelijke gedrevenheid, blijkt ook persoonlijke (regel)ruimte een belangrijke drijfveer te zijn. Onderwerpen waar naar onze mening de huisartsengeneeskunde in uitblinkt. Artsen die in de aniosperiode nog zoekende zijn naar hun volgende loopbaanstap, laten zich leiden door factoren als vrijheid en autonomie; eigen regie en verantwoordelijkheid, werk-privébalans en flexibele werktijden. Onderwerpen waar de huisartsengeneeskunde om bekend staat.

De baan van anios in de huisartsenpraktijk is er een die in opkomst is. Het is dan ook een mooie kans om anios te laten zien en ervaren wat het huisartsenvak kan bieden aan variabele inhoud maar ook aan flexibiliteit, regie en het nauwe contact met patiënten.

Inhoudelijke gedrevenheid staat bij artsen voorop, blijkt ook uit dit onderzoek. Gedrevenheid en passie voor het vak is iets dat onder huisartsen ook erg belangrijk is. Hoe mooi zou het zijn als er tijdens de geneeskunde opleiding al meer aandacht komt voor het vak huisartsengeneeskunde en de vele facetten die het biedt. Dit is dan ook iets waar we als Lovah voor staan, meer aandacht voor extramurale beroepen (en dus huisartsengeneeskunde) in het geneeskunde curriculum.

 

Voor meer informatie zie het volledige verslag “wat beweegt de basisarts”.

Mitchel Dijkhof, Vicevoorzitter
Terug naar nieuws

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.