PROFclass: praktijkmanagement onderwijs voor aios

Praktijkmanagement is sinds 2016 één van de 10 vaste opleidingsthema’s in de huisartsopleiding. Om goed te kunnen acteren binnen het snel veranderende zorglandschap is de roep om meer scholing voor aios over praktijkmanagement steeds luider geworden.

In 2022 is daarom door Huisartsenopleiding Nederland in samenwerking met Schola Medica, LHV, Lovah, LHOV, NHG en de SBOH praktijkmanagement onderwijs ontwikkeld door aios, opleiders, docenten en andere experts: de PROFclass voor aios. Op 4 april jongstleden was de feestelijk ‘kick-off’ van de PROFclass voor aios; alle ontwikkelde materialen zijn vanaf nu beschikbaar  voor de instituten!

De PROFclass voor aios is opgebouwd uit blended leerproduct bestaande uit 6 clusters: financieel management, visieontwikkeling en medisch leiderschap, personeelsmanagement, kwaliteit- en verandermanagement, procesmanagement en digitalisering en het cluster ‘afgezwaaid en dan’, voor aios die bijna klaar zijn met hun opleiding. Elk cluster bestaat uit een combinatie van zelfstudie (via een e-learning), praktijkopdrachten, leergesprekvragen en een bijeenkomst op de terugkomdag.

Deze PROFclass staat voor een leven lang leren. De bestaande PROFclass voor huisartsen krijgt een update en gaat naadloos aansluiten op de PROFclass voor aios.

Wij als Lovah zijn er heel blij mee dat er gehoor is gegeven aan het verzoek van aios om meer aandacht te geven aan praktijkmanagement in de opleiding. Met de PROFclass voor aios ligt er nu een compleet praktijkmanagement curriculum, waarvan wij hopen dat zoveel mogelijk aios in Nederland er mee aan de slag zullen gaan. Veel plezier!

Elske Princen
Terug naar nieuws

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.