Nieuwe meerjarenbeleidsplan vastgesteld

Afgelopen half jaar hebben het landelijke bestuur, de afdelingen en de werkgroepen gezamenlijk nagedacht over de doelen voor komende jaren. De huidige aios zijn de huisartsen van morgen en het is belangrijk dat wij meedenken over onze opleiding en de toekomst van de zorg. We hebben onze missie en visie aangescherpt en nieuwe doelen gesteld voor de periode 2023 tot en met 2026. In de ledenraad van mei is dit meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Het plan geeft ons houvast waar wij als organisatie naartoe willen. Zo kan de Lovah blijven doen waar deze voor is opgericht: de belangen behartigen van de aios huisartsgeneeskunde in alle facetten die onze opleiding te bieden heeft.

Missie en visie

Wij, de Lovah, staan als landelijke belangenbehartiger voor de huisarts in opleiding voor goede arbeidsvoorwaarden, een optimale en veilige leeromgeving en een kwalitatief goede huisartsopleiding. Wij leveren zowel op regionaal als landelijk niveau een bijdrage aan de ontwikkeling van de huisartsopleiding, de (toekomst van de) huisartsgeneeskunde en de positie van aios daarin. Onze missie is het streven naar een cultuur waarin iedere aios zich gewaardeerd en gehoord voelt.

Om onze visie te bereiken zet de Lovah in op de volgende punten:

1. De Lovah zet zich in voor continue verbetering van de huisartsopleiding in Nederland;
2. De Lovah zet zich in voor een betere verbinding van de aios onderling;
3. De Lovah zet zich in voor een goede maatschappelijke positie van de aios en behartigt hun cao- en beroepsbelangen, ook binnen partnerorganisaties;
4. De Lovah streeft naar het professionaliseren van de vereniging;
5. De Lovah vertegenwoordigt de stem van de aios in discussies over de toekomst van de zorg.

Download hieronder de volledige versie. 

A. Drijkoningen download
Terug naar nieuws

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.