NHG presenteert: Rapport 'Toekomstbestendige organisatie van huisartsenzorg'

NHG presenteerde onlangs haar rapport: 'Toekomstbestendige organisatie van huisartenzorg'. Dit rapport, waar ook de Lovah input voor heeft mogen geven, geeft een analyse van de huidige problemen voor de huisartsenzorg binnen de context van de eerstelijn en schetst hierna oplossingsrichtingen voor de organisatie van de huisartsenzorg waarin zowel huisartsen als andere zorgprofessionals een rol kunnen spelen. Deze oplossingsrichtingen, of 'bouwblokken' zullen worden meegenomen in het traject 'Toekomstvisie huisartsenzorg 2025-2035',  wat binnenkort van start gaat en waarbij ook de Lovah betrokken zal zijn.

Dit rapport begint met een korte schets van de huidige inhoud en organisatie van de huisartsenzorg. Hierin ligt de nadruk op de 4 kernwaarden van de huisartsenzorg (persoonsgericht, continu, medisch generalistisch en gezamenlijk). Daarnaast wordt het belang van de poortwachtfunctie benoemd. 

In het volgende hoofdstuk worden de huidige ontwikkelingen en uitdagingen weergegeven. Het huidige zorgaanbod wordt hierin afgezet tegen de toenemende druk/zorgvraag op de huisartsenzorg. Hierna volgt een  inventarisatie en analyse van de ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, en welke impact die hebben gehad. De basis die hiervoor wordt gebruikt zijn de (7) veranderopgaven uit het Integraal Zorg Akkoord, waarbij uiteraard de focus is gelegd op de organisatie van de huisartsenzorg. 

1. De toestroom en eigen verantwoordelijkheid van burgers
Hier speelt de doorontwikkeling van Thuisarts.nl een cruciale rol. De werkgroep heeft hiervoor geen apart
bouwblok beschreven, mede omdat er een apart plan voor is. Het lijkt evident dat Thuisarts.nl hierin een belangrijke rol moet spelen.

2. Toegang tot de huisartsenzorg
Bouwblok 1. Toeleiding naar de huisarts bestaat uit twee delen:
1a. Eerstelijnstoeleiding in de wijk
1b. Digitale triage

3. Afstemming tussen de huisarts en de patiënt

4. Beter samenwerken en benutten
Bouwblok 2. Samenwerking binnen de trias huisarts, wijkverpleegkundige zorg en algemeen  maatschappelijk werk

Bouwblok 3. Taakherschikking door zorg buiten de huisartsenpraktijk te organiseren, bestaat uit drie delen:
3a. zorgvragen over het bewegingsapparaat;
3b. psychische zorgvragen;
3c. farmacotherapeutische zorg.

5. Doorstroom, uitstroom, terugstroom

6. Versterking van de organisatie van de eerste lijn
Bouwblok 4. Het franchisemodel en ondersteuning van huisartsen en starters

7. Schaalgrootte en efficiency van de huisartsenzorg
Zorg buiten de huisartsenpraktijk organiseren

Bouwblok 5. Laag complexe zorg buiten de huisartsen praktijk organiseren
Bouwblok 6. Chronische zorg buiten de huisartsenpraktijk organiseren
Bouwblok 7. Acute zorg buiten de huisartsenpraktijk organiseren

Het is een uitgebreid document, maar leest vlot en is belangrijk voor de toekomst van de huisartsenzorg. Bovendien is het overzichtelijk vormgegeven en geeft de 'beschouwing' de bouwblokken in hoofdlijnen nog eens weer. 

Interesse gekregen en wil je graag in meer detail weten wat de werkgroep heeft geschreven? Check het bijgevoegde PDF-bestand met het volledige rapport! 

T. Janssen download
Terug naar nieuws

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.