Een greep uit het takenpakket van een aios en bestuurder

Zoals jullie in het vorige bericht van Alexander hebben kunnen lezen, gaat het bestuur jullie beter op de hoogte houden van zijn bezigheden middels deze nieuwsberichten. Deze maand is het aan mij jullie iets te vertellen over de functie van vicevoorzitter van het landelijke Lovah Bestuur.

 

Sinds januari 2023 ben ik vicevoorzitter, een functie die een korte tijd niet vervuld was. Een duidelijk takenpakket om over te nemen was er dan ook niet.

Naast de voor de hand liggende taken zoals waarnemen van de voorzitter was het takenpakket van de vicevoorzitter nog vrij in te vullen. Het is dan ook een functie, zoals algemeen bestuurslid, waarbij je meer vrijheid hebt je portefeuille te vullen met taken waar je mee aan de slag wilt.

 

Vrij snel na mijn aanstelling ben ik bij het capaciteitsorgaan betrokken geraakt, hier heb ik een adviesrol in de adviesgroep basisartsen(anios) en een zetel in de kamer huisartsen. Het Capaciteitsorgaan is een organisatie die middels beraming een adviserende en informatieve rol heeft voor de zorgsector en overheid, met betrekking tot de behoefte aan en de capaciteit van de hiermee gepaard gaande instroom in opleidingen en vervolgopleidingen. Meer over het capaciteitsorgaan en de rol van Lovah lees je hier.

Recentelijk is het rapport “Wat beweegt de basisarts” van de adviesgroep basisartsen gepubliceerd. Het rapport gaat in op het loopbaangedrag van artsen en over de afwegingen die zij maken bij hun loopbaankeuzes

 

Naast het capaciteitsorgaan onderhoud ik samen met Ties Jansen (voorzitter) contact met beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS . Waar we sinds het manifest  regelmatig contact mee hebben. Met het ministerie van VWS spreken wij over de mening van aios over de toekomst van de huisartsengeneeskunde in de breedste zin. We spreken over de positie van extramurale beroepen in de opleiding geneeskunde, de huisartsenopleiding en over beleid voor huisartsenzorg.

Naast contact met het ministerie ben ik bezig om de werkgroep politiek en maatschappij weer nieuw leven in te blazen.  Vanuit de werkgroep hopen we, namens aios huisartsengeneeskunde, meer onderbouwde input te kunnen leveren over politieke en maatschappelijke vraagstukken.

 

Verder onderhoud ik samen met Martine Alberts (secretaris) contact met de zusterverenigingen, ofwel de andere aiosvernegingen. Regelmatig vergaderen we samen met een afvaardiging van De jonge specialist(ziekenhuis aios), LOSGIO(aios sociaal geneeskundigen), VAAVG(aios AVG), VASON (aios ouderengeneeskunde) met als doel om als een front op te kunnen trekken en van elkaar te kunnen leren.

Namens Lovah, VAAVG en LOSGIO hebben we een waarneemzetel binnen de KNMG waar ik namens lovah input voor lever en per toerbeurt aansluit.

 

Ook de LHV valt onder mijn takenpakket, samen met Ties Jansen onderhouden we contact met deze vereneging. Wat ook inhoudt dat wij aansluiten bij de ledenraad vergadering.

 

Als laatste hield ik mij bezig met het afgelopen succesvolle Lovah Congres, daarom sluit ik nu ook aan bij de organisatie van de Huisartsendagen 2025. Een congres dat we samen zullen organiseren met de LHV en NHG.

 

Al met al is dit een greep uit mijn bezigheden voor de Lovah als vicevoorzitter. Als ik in een woord zou moeten samenvatten wat een bestuursfunctie bij Lovah inhoud is het samenwerken. De samenwerking met andere gremia, werkgroepen, afdelingen en onderling staat centraal. Samen zorgen we voor continuïteit van onze mooie organisatie en samen  dragen we bij aan de ontwikkeling van ons vak.

 

Wist je overigens dat het mogelijk is om aan te sluiten bij een bestuursvergadering of ledenraadvergadering? Lijkt je het leuk om meer te weten te komen over een bestuursfunctie naast je werk als aios schroom dan niet om mij een bericht te sturen, dit kan naar vicevoorzitter@lovah.nl

Mitchel Dijkhof, Vicevoorzitter
Terug naar nieuws

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.