CAO resultaat '22-'23 en onderhandelingen '24

Uitkomst onderhandelingen 2022-2023:

In november 2022 hebben we samen met de LAD en SBOH een onderhandelaarsakkoord gesloten voor de nieuwe CAO 2022-2023. Deze totstandkoming was vertraagd door de verhoging van de pensioenpremie SPH, waarbij we neigden naar een achteruitgang van netto-loon. Door inspanning hebben we dit financieel neutraal kunnen laten ingaan, waarbij door de SBOH het gat gedicht kon worden in de vorm van een 'werkgeverscompensatie pensioen'. Deze wordt in ieder geval tot en met december 2025 maandelijks uitgekeerd. Andere akkoorden die gesloten zijn en welke zijn ingegaan per 1 januari 2023 zijn onder andere:

-Structurele loonsverhoging van 6.02%
-Verhoging van reiskostenvergoeding van 19 naar 21 cent per kilometer
-Thuiswerkvergoeding

Meer informatie en andere afspraken over het onderhandelaarsakkoord zijn hier terug te vinden. 

 

CAO-onderhandelingen 2024:

Half 2023 worden de CAO-onderhandelingen voor het opvolgende jaar gestart, waarbij we ons uiterste best doen om de belangen van alle haios wederom te behartigen. Na aandringen vanuit de Lovah en eerstelijns-zusterverenigingen is er vanuit de SBOH in maart 2023 een Beloningsonderzoek gestart door het externe onderzoeksbureau FWG. Dit onderzoek zal zich focussen op de verschillen van arbeidsvoorwaarden tussen de eerste- en tweedelijns aios. Wij zijn van mening dat er een significant verschil in loonhoogte bestaat tussen eerste en tweedelijns aios, waarbij we willen streven naar harmonisering. De SBOH werkt hier graag aan mee, ook zeker gezien de huidige trend van een teruglopend aantal aanmeldingen voor de opleiding huisartsgeneeskunde. Vanuit het Lovah bestuur denken we dat dit mede komt door de loonkloof. De harmonisering van lonen zal in de CAO-onderhandelingen van 2024 dan ook een belangrijke rol gaan spelen, waarbij we hopen het tij van een tekort aan toekomstige huisartsen te keren en zo te kunnen werken aan de toekomst van de huisartsgeneeskunde.

Alexander Goudriaan, Penningmeester
Terug naar nieuws

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.