Nieuwe bestuursleden

Tijdens de ledenraad van 11 november 2016 is de nieuwe penningmeester aangesteld.

 

Jannes Sipkes (voorheen penningmeester van LOVAH Groningen) neem de taken over van Marloes.

Marloes zal voorlopig aanblijven in het bestuur als algemeen bestuurslid.

 

     JannesSipkens

 

Voor het huidig Landelijk bestuur van de LOVAH, zie hier

Gemaakt: 11 november 2016