Raamwerk Medisch Leiderschap

Het Raamwerk Medisch Leiderschap is af!


‘Medisch leiderschap’ is geen eenduidig begrip. Voor de een komt het neer op klinisch leiderschap, voor de ander duidt het op het besturen van zorgorganisaties en weer een ander heeft het over persoonlijk leiderschap. Dit Raamwerk Medisch Leiderschap (RML, versie 1.0) is ontwikkeld om tot consensus te komen over de definitie en daarmee tot heldere uitgangspunten voor het ontwikkelen en tonen van medisch leiderschap door artsen.
Na 1,5 jaar interviews en analyse van de beschikbare literatuur werd op 16 september het document aangeboden aan Wendela Hingst, algemeen directeur KNMG. Het beschrijft 12 aspecten van Medisch Leiderschap en sluit aan bij het international CanMeds-model.


©2015, Platform Medisch Leiderschap / Universiteit Twente


Meer informatie over het raamwerk en het platform medisch leiderschap is te vinden op: www.medischleiderschap.nl


Lees het raamwerk hier:

Raamwerk_Medisch_Leiderschap.pdf

Gemaakt: 25 september 2015