Meldformulier veilig opleiden

Heb je een onveilige situatie in de opleiding meegemaakt? Help mee de opleiding zo veilig mogelijk te maken en laat je stem horen door het invullen van dit formulier.

Waarom dit Meldformulier?

Om meer zicht te krijgen op onveilige situaties en de problemen dit zich daarbij voordoen is dit  (anonieme) ‘Meldformulier Veilig Opleiden’ ontworpen. Zo wil de LOVAH negatieve patronen of gebreken in het huidige opleidingssysteem opsporen met als doel ze te verbeteren.

Vind jij jouw opleidingssituatie onveilig? En lukt het niet om dit zelf op te lossen? Of is het dusdanig ernstig dat er meer mee moet gebeuren? Vul dan onderstaand formulier in.

Daarbij horen wij ook graag een suggestie voor de oplossing. De problemen zal de LOVAH geanonimiseerd bespreken met het desbetreffende instituut of Huisartsopleiding Nederland.

Let op, toelichting & gebruiksadvies:

  • De LOVAH adviseert het probleem ook altijd direct te melden bij de betrokken instanties en samen te zoeken naar een gepaste oplossing.
  • De LOVAH kan niet beloven alle individuele problemen te bespreken.
  • De meldingen zullen -om de anonimiteit te waarborgen- ca. 1x per jaar, worden gebundeld om ze te bespreken met het desbetreffende instituut of de Huisartsopleiding Nederland
  • Gaat je melding over een ontkoppeling? Vul dan ook de ‘Peri-ontkoppelings Periode Enquete’ (POP-enquete) in.
  • Je hebt de keuze in hoeverre je anoniem wil blijven. Om een passende oplossing te kunnen vinden en de noodzaak tot verandering bij de betrokken instantie duidelijk te maken adviseren wij echter zoveel mogelijk vragen te beantwoorden