Alexander Goudriaan

Sinds maart 2022 ben ik penningmeester van Lovah landelijk, waarbij ik sinds december 2022 derdejaars aios ben in Groningen. Als penningmeester is mijn voornaamste functie de organisatie financieel gezond te houden en overzicht te houden op alle kosten en opbrengsten. Alle afdelingen en werkgroepen hebben hun eigen penningmeesters, waarbij zij op mij terug kunnen vallen indien zij vragen hebben. Ook zorg ik ervoor dat de begrotingen en realisaties van Lovah landelijk gemaakt en gepresenteerd worden op de landelijke ledenraden. Naast mijn rol als penningmeester hou ik mij onder andere bezig met de jaarlijkse CAO-onderhandelingen. Hierbij vertegenwoordig ik de belangen van alle haios waarbij ik streef naar optimalisatie van arbeidsvoorwaarden en loon en tevens aanspreekpunt ben voor haios.

 

Email: penningmeester@lovah.nl

Terug naar bestuur

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.