Europese uitwisseling

Wat houdt de Europese uitwisseling in?
Wil jij meekijken in een Europese huisartsenpraktijk en weten hoe de organisatie in de eerstelijnszorg daar gaat? Dat kan! Het Europese uitwisselingsprogramma biedt deze optie, ook wel het ‘Hippokrates Exchange program’ genoemd.

Dit programma is ontwikkeld voor de huisarts in opleiding die meer wilt leren van eerstelijnszorg en de gezondheidszorg in een ander Europees land. Ons doel is om de arts in opleiding de gelegenheid te bieden om zichzelf breder te ontwikkelen op professioneel en persoonlijk niveau.

Dit uitwisselingsprogramma wordt ondersteund vanuit de World Organisation of Family Doctors (WONCA). Hierbinnen is een suborganisatie ontstaan voor de jongere delegatie huisartsen in spé genaamd de ‘Vasco Da Gama Movement’
(VdGM). Dit netwerk wordt gebruikt om de uitwisseling mogelijk te maken.

Voor wie is het?
Voor de 2e of 3ejaars AIOS huisartsgeneeskunde vanwege je dan inmiddels
opgedane ervaring. Opgeven in je eerste jaar is zeker mogelijk en wordt zelfs
aangeraden gezien er enige tijd tussen kan zitten voor een plek gevonden is.

Hoelang is het?
Twee weken. Een langere uitwisseling is eventueel mogelijk, neem hiervoor contact op met ons.

Wat zijn de kosten en hoe wordt accommodatie geregeld?
Er is een vergoeding beschikbaar vanuit de SBOH voor vervoer en verblijf tot een maximum van €900. Je moet zelf zorgen voor accommodatie en vervoer. Let op dat je al je bonnetjes bewaard! Daarnaast valt een exchange van twee weken binnen opleidingstijd, dus het kost je geen vakantiedagen, je wordt gewoon doorbetaald vanuit de SBOH.

Hoe ben ik verzekerd?
Je bent zelf verantwoordelijk voor een geschikte reisverzekering. Voor de stage zelf geldt dat je slechts meekijkt. Je bent dus niet verzekerd voor medische handelingen. Lees ook het ‘exchange document’ onder weergegeven.

 

Hoe meld ik mij aan, of kan ik meer informatie krijgen?
Mail ons gerust! hippokratesnl@lovah.nl

Procedure in het kort:
1. Mail ons een top 3 van landen die je leuk lijkt (zie bijlage 4 van het exchange
document, zie het kopje documenten onderin weergegeven)
2. Een korte motivatiebrief in het Engels
3. Een Curriculum Vitae geschreven in het Engels + recente foto
4. Hippokrates Exchange Programme Template invullen (1e deel t/m leerdoelen, zie documenten)
5. Wij nemen je aanvraag in behandeling, zoeken contact met de nationale
exchange coordinator (NEC) van het desbetreffende land en de
vervolgprocedure start vanzelf
6. Toestemmingsformulier van hoofd van opleiding van jouw instituut (zie
documenten)
7. Voor het declareren van de gemaakte kosten (bewaar dus al je bonnen van de reis- en verblijfkosten) moet er altijd eerst toestemming gegeven worden middels een aanvraag van een internationale activiteit via het ‘Aanvraagformulier Internationale Activiteiten‘.

Na acceptatie van je aanvraag:
1. Zoek zelf een host of de NEC van het ontvangende land helpt je mee met het
vinden van een host
2. Leg contact met je host en spreek concreet af welke data je vertrekt en wat je
leerdoelen zijn. Geef aan ons door welke data je uiteindelijk gaat!
3. Je regelt zelf je reis en verblijf, alsmede reisverzekering(en)

Bij terugkomst:
1. Overige punten uit ‘Hippokrates Exchange Programme Template’ invullen
2. Schrijf een kort verslag over je ervaringen in het Engels
3. Als alle documenten goed zijn ingevuld ontvang je een officieel certificaat
4. Je kan benaderd worden om op een congres of in een groep een praatje te
doen over je ervaring met het Hippokrates programma

Documenten

COVID19 en selectieprocedure
Uiteraard zijn sinds de COVID19 pandemie het aantal uitwisselingen drastisch verminderd. Voorheen was er een selectieprocedure ingesteld voor de uitwisseling met loting (8 AIOS per half jaar, één per instituut) en kwam je op de reservelijst als je niet geselecteerd werd. Momenteel is dit niet aan de orde. Mocht het aantal aanmeldingen t.z.t. oplopen dan zal dit proces uiteraard weer van kracht worden. Dit wordt dan op deze website vermeld. Het duurt normaliter 3-4 maanden om alles rond te krijgen. Neem gezien de pandemie een slag om de arm en houdt er rekening mee dat het ook langer kan duren.