Kies in het menu aan de rechterzijde voor meer informatie over de afdeling

LOVAH Eindhoven

Welkom bij LOVAH Eindhoven, de jongste afdeling van de LOVAH!

In augustus 2016 is een groep enthousiaste aios huisartsgeneeskunde bij elkaar gekomen om een eigen LOVAH afdeling in Eindhoven op te richten. Onder de aios huisartsgeneeskunde in Eindhoven bestond de behoefte aan meer cohesie met de aios onderling. Daarnaast was er ook behoefte aan meer binding met de opleidingsinstituten Nijmegen en Maastricht. Verder vonden we het als aios belangrijk om ook in Eindhoven te zorgen voor interessante nascholingen en leuke activiteiten, zodat er minder ver gereisd hoeft te worden.

Op 14 oktober 2016 heeft de ledenraad besloten dat we als LOVAH Eindhoven van start mogen gaan. LOVAH Eindhoven vormt nu een regionale LOVAH afdeling die de belangen behartigt van de aios huisartsgeneeskunde van zowel Nijmegen als Maastricht, die in Eindhoven de huisartsopleiding volgen. Een unieke situatie; gezien Eindhoven een dependance van twee verschillende opleidingsinstituten vormt.

Een belangrijk streven van LOVAH Eindhoven is om te zorgen voor een betere samenwerking tussen Maastricht en Nijmegen. Met daarbij een betere stroomlijning van het onderwijs en eventueel ook samenwerking op gebied van plaatsing van aios huisartsgeneeskunde in een elkaar overlappend gebied.

Onze speerpunten

– Onderwijs op dependance Eindhoven verbeteren, door naar meer samenwerking tussen beide instituten te streven
– Het aanpakken/aankaarten van problemen waar aios in Eindhoven tegen aanlopen bij de opleidingsinstituten en/of bij landelijk LOVAH
– Goede samenwerking met LOVAH Maastricht en Nijmegen
– Nascholingen in Eindhoven organiseren
– Leuke activiteiten in Eindhoven organiseren om zo voor meer cohesie onder aios in regio Eindhoven te zorgen


Contact
Uiteraard zijn we te vinden op Facebook: www.facebook.nl/lovah.eindhoven.
Voor vragen, opmerkingen, leuke ideeën zijn of wil je ons team komen versterken?

Inschrijvingen