WONCA Krakau 2018

wonca

 

De WONCA Congresreis van 2018 gaat naar Krakau 

In 2018 vindt alweer de 23e editie van het WONCA Europe Congres plaats. De SBOH maakt het ook dit jaar weer mogelijk voor 60 AIOS/AIOTHO’s om hieraan deel te nemen. Er wordt slechts om een eigen bijdrage van 100 euro gevraagd. Het congres is van 24 tm 27 Mei en het thema is “Quality, Efficiency, Equity”.

Tevens is het mogelijk om deel te nemen aan de pre-conference die gehouden wordt op 23 en 24 mei. Dit zal een interactieve programma zijn met Europese collega AIOS. De WES zal de organisatie en selectie voor deze congresreis op zich nemen.

De reis vindt plaats van dinsdag 22 of woensdag 23 mei tot en met maandag 28 mei. De inschrijving is inmiddels gesloten.

Er is een verplichte voorbereidingsbijeenkomst op zaterdag 14 april 2018. De terugkoppelingsbijeenkomst is gepland op zaterdag 23 juni  2018 en ook deze bijeenkomst is verplicht. Mocht je op deze dagen niet aanwezig kunnen zijn, dan kan dit consequenties hebben voor je deelname.

 

De volgende selectiecriteria zullen worden gehanteerd:

  • motivatie voor deelname aan het congres
  • mogelijkheid bieden voor buitenlandse AIOS om naar het LOVAH congres te komen (buddy zijn)
  • (bestuurlijke) inzet voor de LOVAH (let wel: dit is zeker geen vereiste)
  • eerdere deelname of afwijzing aan door WES aangeboden internationale congressen
  • originaliteit van de brief
  • plan ten aanzien van terugkoppeling van de opgedane kennis aan thuisblijvende AIOS

 

Wij streven naar een zo eerlijk mogelijke verdeling over de instituten. Ons doel is om zoveel mogelijk AIOS een keer tijdens hun opleiding de mogelijkheid te bieden een dergelijk congres bij te wonen. Dus twijfel niet om je in te schrijven!

 

Er zal geen onderscheid worden gemaakt tussen AIOS en AIOTHO’s. AIOS/AIOTHO’s die een wetenschappelijke bijdrage in de vorm van presentatie geven mogen automatisch mee. Wel moeten zij zich via de normale inschrijfprocedure aanmelden.

 

Aanmeldingen van leden van het WES- en LOVAH-bestuur worden beoordeeld volgens de Richtlijn "Deelname congresreizen LOVAH bestuur en Werkgroep Europese Samenwerking". Zij dienen zich via de normale inschrijfprocedure aan te melden.  

Gemaakt: 24 mei 2018