het Aiotho
traject

Hoe word ik Aiotho?

Je bent Aiotho wanneer je de huisartsopleiding combineert met een promotietraject. Je moet wel zelf solliciteren naar zowel een opleidings- als een onderzoeksplek, zie hiervoor ook de pagina van de werkgroep Wetenschap of de website van huisartsopleiding Nederland.  Wanneer je voor beiden aangenomen bent, kun je officieel als Aiotho bij de SBOH in dienst.

Hoe ziet het Aiotho-traject er precies uit?

Een Aiotho-traject duurt gemiddeld zes jaar, waarvan drie jaar opleiding en drie jaar onderzoek. Het Aiotho-traject kan vaak op maat gemaakt worden, in overleg met het hoofd van de opleiding en de onderzoeksbegeleider. Zo kun je periodes van fulltime onderzoek afwisselen met periodes fulltime opleiding. Het is ook mogelijk een gedeelte van de week in de praktijk te zitten en een gedeelte aan je onderzoek te werken.

Door wie wordt een Aiotho begeleid?

Tijdens de verschillende delen van het Aiotho-traject krijg je te maken met verschillende begeleiders. Tijdens de huisartsopleiding heb je te maken met de opleider in de huisartsenpraktijk en de groepsdocenten op de terugkomdagen. Dit verschilt niet van de begeleiding die ‘gewone’ aios ontvangen.

Tijdens de onderzoeksperiodes word je begeleid door je promotor(en) en co-promotor(en). Gedurende het onderzoek heb je met hen overleg over de opzet, uitvoering, analyse en rapportage van het onderzoek en de totstandkoming van je proefschrift.

Werkgever en salaris

Als Aiotho kun je gedurende het gehele Aiotho-traject in dienst zijn bij de SBOH. Dit heeft als voordeel dat je gedurende het hele traject dezelfde werkgever hebt. De SBOH en de UMC’s hebben een overeenkomst over de financiering van Aiotho-trajecten. Het salaris dat je verdient gedurende je onderzoeksperiodes wordt door de SBOH verhaald op je onderzoeksproject. Voor de specifieke eisen die de SBOH aan het dienstverband stelt, kun je kijken onder het kopjeregelgeving en op de site van de SBOH.

Het Aiotho-netwerk

Er wordt veel interessant onderzoek gedaan door Aiotho's. Een goede verbinding tussen aios en Aiotho's van de diverse instituten is een van onze missies. Kijk bijvoorbeeld eens tussen de publicaties en proefschriften op deze website over wat collega aios zoal onderzocht en gepubliceerd hebben. Daarnaast willen met ons netwerk kennisdeling en samenwerking tussen Aiotho's stimuleren. De Werkgroep Wetenschap beheert het Aiotho-netwerk en middels nieuwsbrieven, Aiothodagen en wetenschapsdagen wordt dit netwerk onderhouden.

Mogelijke knelpunten

Hoewel het Aiotho-traject vele voordelen biedt, kan de combinatie van onderzoek en opleiding ook wel eens lastig zijn. Als Aiotho heb je twee belangrijke doelstellingen:

  1. Huisarts worden door het afronden van de huisartsopleiding
  2. Onderzoek leren doen door het afronden van je proefschrift

Deze doelstellingen zijn niet zo eenvoudig te behalen. Het continue spanningsveld tussen tijd besteden aan onderzoek én de benodigde energie steken in de huisartsopleiding moet je niet onderschatten. Veel Aiotho's hebben gedurende hun traject weleens het gevoel dat zij tekortschieten op één van deze, of beide terreinen. Kortom, een goede (en soms moeilijke) leerschool voor het combineren van twee banen met een gezinsleven en sociaal leven.

Daarnaast moet je als Aiotho zelf goed het overzicht houden over je traject en je prioriteiten en deze regelmatig bespreken met de verschillende begeleiders van zowel het onderzoek als de opleiding.

Loop je nou ergens tegenaan en zou je daar graag eens een keer met iemand over spreken? Dat kan uiteraard. Op onze contact pagina vind je de contactgegevens van bestuursleden en werkgroepen. 

Regelgeving aiotho's

Goedkeuring van het aiotho-traject

Om te kunnen starten als aiotho moet je via de gebruikelijke sollicitatieprocedure zijn aangenomen voor de huisartsopleiding bij een van de acht instituten of reeds begonnen te zijn aan de opleiding. Vervolgens dien je een promotor/ onderzoeksbegeleider te vinden en een gefinancierd en huisartsgeneeskundig relevant onderzoeksproject, eventueel met hulp van de (beoogde) huisartsopleiding. Er zijn nog niet op alle universiteiten vaste aanspreekpunten voor het aiotho-traject, maar vraag concreet naar de mogelijkheden.

Nadat je aangenomen bent voor de opleiding en een geschikt en interessant onderzoek gevonden hebt, maak je een individueel leerplan met een tijdspad en je motivatie. Dit bespreek je vervolgens met het hoofd van de (lokale) huisartsopleiding en je begeleiders. Hierna moet het plan ingediend worden bij de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen) die het plan toetst aan een aantal criteria voordat goedkeuring verleend wordt. De criteria zijn:

  • Ten minste één jaar van het onderzoek vindt plaats na aanvang van de huisartsopleiding
  • De opleiding mag niet langer dan één jaar aaneengesloten onderbroken worden

 Indien de RGS goedkeuring verleent, moet ook de SBOH officieel om toestemming gevraagd worden en dan is het aiotho-traject gerealiseerd.

Duur van het aiotho-traject
Een officieel aiotho-traject met een dienstverband bij de SBOH maakt het mogelijk de huisartsopleiding te combineren met promotieonderzoek. De duur van de opleiding kan bij deze combinatie worden verlengd tot maximaal zes jaar en zes maanden.

 Aandachtspunten samenstellen aiotho-traject
Bij het opstellen van je persoonlijke aiotho-traject zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden, namelijk:

  • Ten minste één jaar van het wetenschappelijk onderzoek moet plaatsvinden na aanvang van de huisartsopleiding
  • De opleiding mag niet langer dan één jaar aaneengesloten onderbroken worden door wetenschappelijk onderzoek
  • Wanneer de huisartsopleiding afgerond is, eindigt de arbeidsovereenkomst met de SBOH

Salaris
Een aiotho die zijn of haar traject ingediend heeft bij de SBOH en goedkeuring heeft gekregen, wordt betaald door de SBOH als een ‘normale’ aios huisartsgeneeskunde. Dit betekent dat de aioto maximaal 6,5 jaar bij de SBOH in dienst is, met de daarbij behorende salarisgroei.

Voorwaarde voor een doorlopend dienstverband bij de SBOH is wel dat de aioto de huisartsopleiding nog niet heeft afgerond. Het dienstverband eindigt namelijk wettelijk wanneer de huisartsopleiding voltooid is. Om te voorkomen dat na voltooiing van de opleiding je elders een dienstverband moet aangaan om het onderzoek te voltooien, is het aan te bevelen het aiotho-traject te eindigen met de huisartsopleiding. Zie voor meer informatie de site van de SBOH.

Informatie Aiotho-traject per opleidingsinstituut

Amsterdam UMC, locatie AMC

Klik hier voor informatie over het aiotho-traject in Amsterdam in het AMC.

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Klik hier voor informatie over het aiotho-traject in Amsterdam het VU medisch centrum.

Groningen

Klik hier voor informatie over het aiotho-traject in Groningen.

Leiden

Neem contact op met de afdeling PHEG voor informatie over het aiotho-traject in Leiden.

Maastricht

Klik hier voor informatie over het aiotho-traject in Maastricht.

Nijmegen

Klik hier voor informatie over het aiotho-traject in Nijmegen.

Rotterdam

De website van de Huisartsopleiding bij het Erasmus MC geeft kort informatie over het aiotho-traject en contactmogelijkheden.

Utrecht

Op de website van de Huisartsopleiding Utrecht vindt je informatie over de mogelijkheden om onderzoek te doen naast de opleiding. Daarnaast staat er een overzicht van de huidige aiotho’s met hun onderwerpen.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.