LOVAH rotterdam

ErasmusMC

 

Organisatie LOVAH Rotterdam

 

LOVAH Landelijk

De Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) bestaat sinds 1980 en is sindsdien uitgegroeid tot dé organisatie die de belangen van huisartsen-in-opleiding behartigt. In de acht opleidingsinstituten zijn AIOS georganiseerd in de regionale afdelingen van de LOVAH.

 

LOVAH Rotterdam

De LOVAH Rotterdam vertegenwoordigt de huisarts–in–opleiding* ter bevordering van de kwaliteit van de huisartsenopleiding. Het bestuur van de LOVAH Rotterdam bestaat uit enkele enthousiaste AIOS en AIOTHO's van de Rotterdamse opleiding.
*Arts-in-Opleiding tot Specialist (AIOS) én Arts-in-Opleiding tot Huisarts-Onderzoeker (AIOTHO)

 

 

LOVAH Rotterdam Groepsvertegenwoordigers


Het is de bedoeling dat per opleidingsgroep (gemiddeld circa 12 AIOS) er twee de taak van groepsvertegenwoordiger krijgen. Deze groepsvertegenwoordigers kunnen dan, net als alle overige AIOS, deelnemen aan de maandelijkse ledenraadvergadering van de LOVAH Rotterdam om eventuele knelpunten en andere problemen kenbaar te maken aan de LOVAH Rotterdam. Belangrijker nog is dat het bestuur alle informatie vanuit het opleidingsinstituut terugkoppelt aan deze groepsvertegenwoordigers, zodat deze dat weer aan hun groep kenbaar kunnen maken. Zo probeert de LOVAH Rotterdam zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor alle AIOS.

 


Doelstellingen

 

  1. LOVAH Rotterdam zet zich in de eerste plaats in als gesprekpartner namens aankomend huisartsen ter bevordering van de kwaliteit van de opleiding tot huisarts.
  2. LOVAH Rotterdam organiseert (in)formele activiteiten voor de aankomende huisartsen ter bevordering van de coherentie van de huisartsen van de toekomst.
  3. LOVAH Rotterdam vormt een aanspreekpunt voor iedere AIOS die vragen en/of problemen heeft omtrent zijn of haar opleiding.

 

LOVAH Rotterdam vertegenwoordigt de AIOS van de huisartsenopleiding Rotterdam die gevolgd wordt aan het Erasmus MC. Naar analogie zijn er ook andere LOVAH afdelingen namens de opleidingen huisartsengeneeskunde elders in het land. Alle LOVAH afdelingen zijn vertegenwoordigd in de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH).

 


Organogram

 

  • Leden zijn alle AIOS en AIOTHO's van het 1e t/m het 3e opleidingsjaar. Er zijn circa 300 leden aan de huisartsopleiding te Erasmus MC Rotterdam.

 

  • LOVAH Rotterdam - ledenraad bestaat uit 1 à 2 vertegenwoordigers per opleidingsgroep en alle andere AIOS die interesse hiervoor tonen. Tweemaal per jaar starten er nieuwe groepen AIOS. De ledenraad heeft het eindoordeel bij beslissingen en benoemingen, waarbij bij minimale aanwezigheid van 5 leden de meerderheid van de stemmen gelden. Momenteel bestaat de ledenraad uit circa 18 mensen. De LOVAH Rotterdam-ledenraadvergaderingen vinden een maal per 2 maanden plaats, en zijn voor alle AIOS toegankelijk.

  • LOVAH Rotterdam - bestuur: bestaat uit enkele AIOS (vaak reeds groepsvertegenwoordiger). Bestuursleden coördineren de plannen en activiteiten in het kader van de visie van LOVAH Rotterdam. Daarbij heeft de ledenraad het laatste beslissingsrecht.

 

De LOVAH Rotterdam-bestuursleden bekleden diverse functies:

Voorzitter; vicevoorzitter; secretaris; penningmeester; algemeen bestuurslid/-leden; webmaster. Gezien de grootte van de organisatie kunnen verschillende bestuursleden dubbelfuncties hebben, danwel (deel)taken op zich nemen van een andere functie.

 


Budget

 

De penningmeester stelt jaarlijks een begroting op en blijft op de hoogte van de financiële situatie van de LOVAH Rotterdam. De begroting dient ter goedkeuring aan de ledenraad gepresenteerd te worden. In het kader van transparantie wordt het financiële jaaroverzicht 1 keer per jaar aan de ledenraad gepresenteerd.

 

 

Sponsoring

 

Activiteiten kunnen gesponsord worden. De farmaceutische industrie is hiervan echter uitgesloten vanwege de visie van de opleiding huisartsgeneeskunde Rotterdam, opdat de onafhankelijkheid van de opleiding gewaarborgd wordt. LOVAH Rotterdam staat achter dit standpunt.

Laatst gewijzigd: 11 april 2017