LOVAH ledenraad+VZO

 

De ledenraad zal plaatsvinden op vrijdag 16 juni, van 14.00 - 17.00 uur in de Schola Medica (Orteliuslaan 750 te Utrecht). De agenda wordt een week van te voren rondgestuurd.

 

Let op: Voorafgaand aan de vergadering zal het voorzittersoverleg plaatsvinden, deze staat gepland van 13.00 - 14.00 uur.

 

De volgende ledenraden van 2017 zijn gepland op:

 14 juli 2017    locatie volgt  aansluitend actieve ledendiner en Zomerfeest
 8 september 2017     Schola Medica  voorafgaand voorzittersoverleg
 13 oktober 2017    Schola Medica  
 10 november 2017    Schola Medica  voorafgaand voorzittersoverleg
 8 december 2017    Schola Medica  

 

Kijk bij LOVAH Ledenraad voor meer informatie.

Gemaakt: 16 juni 2017